Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Mistä tiedän, onko taloyhtiö hyvin hoidettu?

Hyvin hoidetun taloyhtiön tunnusmerkkejä ovat seuraavat: taloyhtiön talous on kunnossa, rakennuksesta on pidetty huolta, taloyhtiöllä on tulevaisuudensuunnitelma ja asukkaat viihtyvät.

Tarkimman käsityksen yhtiön taloudesta saa, kun tutustuu talousarvioon, joka on käyty läpi yhtiökokouksessa. Lisäksi kannattaa tutustua niin ikään yhtiökokouksessa läpi käytyyn tilinpäätöksen jälkilaskelmaan. Useimmiten tilanne on hyvä, jos vastikeylijäämä on parin kolmen kuukauden vastikkeiden verran. Se viestii, että taloyhtiössä varaudutaan sopivasti tulevaan.

Etenkin asuntoa ostaessa tärkein taloyhtiön laadusta kertova dokumentti on isännöitsijäntodistus. Se on kuvaus taloyhtiön tilasta. Isännöitsijäntodistuksesta löytyy talon korjaushistoria, päätetyt remontit ja myös selkeä suunnitelma siitä, mitä aiotaan milloinkin tehdä. Hyvin hoidetussa taloyhtiössä tehdään pitkäjänteistä työtä.

Tyytyväiset osakkaat ovat edellytys järkevälle taloudenpidolle ja korjaussuunnitelmille. Hyvin hoidetussa taloyhtiössä otetaan kaikki mukaan päätöksentekoon. Erittäin hyvä merkki on, jos taloyhtiössä on toteutettu osakaskysely ja laadittu strategia.