Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Mihin ylimääräistä yhtiövastiketta saa käyttää?

Taloyhtiöillä on paljon juoksevia menoja. Niitä ovat kiinteistön käytöstä, kuten lämmityksestä, vesimaksuista ja jätehuollosta, aiheutuvat kulut sekä esimerkiksi kunnossapidosta ja kiinteistöverosta koituvat kustannukset. Maksettavaa tulee myös isännöinnin ja huoltoyhtiön palveluista.

Taloyhtiön tärkeimpiä tulonlähteitä ovat yhtiövastikkeet, joita osakkaat maksavat kuukausittain. Jos taloyhtiöllä on tarve varautua yllättäviin menoihin, vastiketta voidaan yhtiökokouksen päätöksellä nostaa sen verran, että se kattaa myös mahdolliset ylimääräiset kulut.

Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen perimään osakkailta ylimääräistä yhtiövastiketta tarvittaessa. Hallituksella voi olla valtuus esimerkiksi periä enintään kahden kuukauden hoitovastikkeen määrä ylimääräisinä vastikkeina.

Ylimääräisillä vastikkeilla maksetaan samoja menoja kuin tavallisilla yhtiövastikkeillakin. Esimerkiksi lämmityskulujen äkillinen nousu tai taloyhtiössä sattuneet vahingot voivat aiheuttaa yllättäviä menoeriä, jolloin joudutaan turvautumaan ylimääräiseen vastike-erään.

Joskus kuulee puhuttavan, että taloyhtiö olisi yllättäen perinyt ylimääräisen vastikkeen. Hallitus voi kuitenkin periä ylimääräisen vastike-erän ainoastaan yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla.