Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Kuka hyväksyy laskut palveluista, jotka eivät kuulu isännöintisopimukseen?

Asunto-osakeyhtiölaki määrittelee isännöinnin tehtävät hyvin lyhyesti ja yleisellä tasolla. Sen mukaan isännöinti johtaa taloyhtiön hallintoa ja taloutta sekä organisoi ja huolehtii kiinteistön ylläpidosta.

Isännöintisopimus ei sisällä automaattisesti tästä poikkeavia lisäpalveluja, mutta niistä voidaan sopia. Laajempaan palveluun voi kuulua esimerkiksi teknisiä, juridisia tai viestinnällisiä asiantuntijapalveluja. Joskus lisäpalveluja ostetaan esimerkiksi vain suuremman korjaushankkeen ajan. 

Taloyhtiön hallitus päättää millaista palvelua se ostaa, keneltä ja mihin hintaan. Isännöinti tekee sen, mistä isännöintisopimuksessa on kirjallisesti sovittu – ei enempää eikä vähempää. 

Jos isännöinniltä tilataan lisäpalveluja, joista tulee lisälaskuja, täytyy asiasta päättää taloyhtiössä. Silloin kun lisäpalveluista olisi tulossa suhteellisen suuri kustannus esimerkiksi pienessä taloyhtiössä, päätetään lisäpalvelun tilaamisesta yhtiökokouksessa.

Jos kustannukset pysyvät maltillisina, voi taloyhtiön hallitus tehdä päätöksen lisäpalveluista. Lisäpalveluista tulevat laskut hyväksytään samalla tavoin kuin taloyhtiön muutkin laskut.