Asbestilaki – miten taloyhtiössä pitää toimia?

9.12.2015
Asbestilaki velvoittaa tekemään asbestikartoituksen, kun remonttia tehdään ennen vuotta 1994 valmistuneessa rakennuksessa. Myös osakas on omia remontteja tehdessään velvollinen tekemään kartoituksen.

Asbestilaki toi jonkin verran lisävelvoitteita niin taloyhtiön hankkeissa kuin osakkaankin remonteissa. Asbestikartoitus on nykyisin tehtävä kaikissa rakennushankkeissa. Asbestikartoituksen voi tehdä vain ammattilainen.

Mitä asbesti on ja missä sitä on käytetty?

Asbesti on yhteisnimitys monille kuitumineraaleille. Sitä käytetään muun muassa tulenkestävänä eristeenä ja sidosaineena. Talojen rakenteita purettaessa asbestista hengitysilmaan irtoavat aineosoat ovat terveydelle erittäin vaarallista. Asbestilain avulla on tarkoitus parantaa rakennustyömaiden turvallisuutta.

Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992. Sen käyttö kiellettiin 1993. Erityisen runsasta asbestin käyttö on ollut vuosina 1963–1979.

Asbestia on käytetty rakentamisessa muun muassa putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa, palo-ovissa, proppausmassoissa sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.

Vaikka asbestin käyttö on kielletty, sille altistuu yhä ihmisiä. Yleisin tiedostamaton asbestialtistuksen aiheuttaja ovat kylpyhuoneremontit, joissa saattaa purkuvaiheessa levitä huoneistoon merkittäviä määriä asbestipölyä.

Koska uusia altistuksia tulee ja terveyshaitat muodostuvat pitkän ajan kuluessa, asbestista johtuvia sairauksia ilmenee vielä pitkään.

Asbestialtistumisia tulee usein kylpyhuoneremonteissa.
Asbestialtistumisia tulee usein kylpyhuoneremonteissa. Kuva: Kaisa Leiwo

Mikä muuttui uuden lain myötä?

Aiemmin oli mahdollista tilata remontti asbestipurkutyönä, jolloin rakenteiden asbestipitoisuutta ei tutkittu. 2016 tammikuusta alkaen purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä. Kartoituksen tekijältä edellytetään “riittävää perehtyneisyyttä”.

Asbestipurkutöitä saavat nykyisin tehdä vain sellaiset yritykset, joilla on siihen lupa, ja töihin pätevät työntekijät.

Kartoitus pitää dokumentoida ja liittää rakennuttajan – taloyhtiön tai osakkaan – turvallisuusasiakirjaan. Vain kartoitettuja rakenteita voidaan purkaa, vaikka purkaminen tapahtuisi ulkotiloissa.

Purkutyöstä on tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet työn ja työympäristön turvallisuuden varmistamiseksi.

Kuka vastaa taloyhtiössä?

Rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluu varmistaa asbestikartoituksella, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia. Rakennuttajan tehtävä on myös huolehtia, että purkutyötä tekemään valitaan asbestipurkutyöhön oikeutettu ja rekisteröity työntekijä.

Jos rakennuttajana on osakas – esimerkiksi kylpyhuoneremontin teettäjänä – hän vastaa. Jos remontin tilaa taloyhtiö, se vastaa.

Urakoitsijalla, joka on remontintekijöiden työnantaja, on ensisijainen vastuu altistuksen ehkäisemisessä. Urakoitsijan vastuu ei  kuitenkaan vähennä myös rakennuttajalle kuuluvaa vastuuta.

Miten asbestikartoitukset käytännössä tehdään?

Yhtiön korjaushankkeissa ja isoissa osakkaiden remonteissa asiantuntija selvittää kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainnin, laadun, määrän ja pölyävyyden purettaessa. Asbestikartoitus voidaan joissakin tapauksissa tehdä asiakirjojen perusteella ilman laboratoriotutkimuksia.

Kun osakas tekee “tavanomaisen” kylpyhuoneremontin, pitää vähintään ottaa näytteitä ja toimittaa ne analysoitavaksi esimerkiksi Työterveyslaitoksen laboratorioon. Raportti liitetään osaksi rakennuttajan turvallisuusasiakirjaa ja annetaan purkutyön tekijälle. Purettavien materiaalien asbestipitoisuus on selvitettävä aina.

Suomalaisessa putkiremontissa uusitaan usein samalla kertaa muutakin kuin putket, ja kylpyhuone voi olla käyttökelvoton pitkään. Kuva: Kaisa Leiwo
Kylpyhuonetta purettaessa hengitysilmaan voi irrota asbestihiukkasia. Kuva: Kaisa Leiwo

Jos osakas remontoi kylpyhuoneen, miten taloyhtiössä menetellään?

Isännöitsijä muistuttaa tai asettaa muutostyön ehdoksi, että asbestikartoitus on tehtävä kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa. Hän myös pyytää osakasta toimittamaan asbestikartoituksesta kopion taloyhtiölle.

Osakas maksaa kartoituksen kustannukset, kun remontti on hänen hankkeensa. Kartoitusraportti on osakkaan oma raportti – muut eivät voi hyödyntää tietoa.

Koska taloyhtiön kylpyhuoneet ovat usein täysin samanlaisia, taloyhtiön voi olla järkevää hyödyntää mittakaavaetua. Muutkin osakkaat voisivat omissa tulevissa remonteissaan hyödyntää yhden huoneiston kartoitusta.

Tällöin taloyhtiö ja osakas voivat sopia kirjallisesti, että yhtiö maksaa kartoituksen ja kartoitusraportti on yhtiön omaisuutta. Tämä edellyttää, että olosuhteet asunnoissa ovat identtisiä: esimerkiksi kaikki kylpyhuoneet ovat alkuperäiskunnossaan.

Miten taloyhtiön hankkeessa toimitaan?

Rakennuttajan eli taloyhtiön edustajana isännöinti huolehtii, että asbestikartoitus teetetään hankesuunnitteluvaiheessa, kartoittaja on rekisterissä ja dokumentti liitetään taloyhtiön eli rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan.

Jos asbestia löytyy, isännöinti valitsee purkutyöhön rekisteröidyn tekijän.

Tilan käyttöönottamisesta tehdään luovutusasiakirja yhdessä purkufirman kanssa. Asiakirjassa todetaan tilan puhtaus ja jatkokäytön turvallisuuteen liittyvät havainnot.

Rakenteisiin jätetyistä asbestimateriaaleista kirjataan tiedot tilan käyttäjien käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeisiin.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Asbesti