Yhtiöremontin korvausvastuista sopimatta jättäminen voi tulla taloyhtiölle kalliiksi

Kirjoittanut Tuomas Lehtonen 6.6.2024
Kuvitus: Outi Kainiemi

Kiinteistön omistajalla eli taloyhtiöllä on vastuu asumisturvallisuudesta myös ison remontin aikana, kun kodin ympäristö saattaa muistuttaa rakennustyömaata.

Kiinteistöliiton lakiasiantuntija Tapio Haltian mukaan asumisen tulee olla turvallista myös isomman yhtiöremontin aikana. Esimerkiksi asuntojen sisälämpötilan ja sisäilman laadun tulee olla kunnossa. Hetkellinen asumishaitta, esimerkiksi melun ja lämpötilavaihteluiden osalta, kuitenkin sallitaan.

– Vastuu asumisturvallisuudesta kiinteistössä on aina kiinteistön omistajalla eli taloyhtiöllä ja sen hallituksella. Urakoitsija kuitenkin vastaa aina samalla kuitenkin oman henkilöstönsä työturvallisuudesta, Haltia sanoo.

Taloyhtiö voi siirtää tehtäviä remontin turvallisuusjärjestelyistä urakoitsijalle ja turvallisuuskoordinaattorille. Turvallisuuskoordinaattori suunnittelee onnettomuuksien, terveyshaittojen sekä varkauksien ja murtojen ennaltaehkäisemiseksi tehtävät toimenpiteet ja valvoo, että turvallisuusmääräyksiä noudatetaan. Jos koordinaattori havaitsee turvallisuusongelmia, hänen tulee tilanteen vaatiessa pystyä jopa keskeyttämään työmaan toiminta.

Haltia painottaa, että vastuualueista ja korvausvastuista on tärkeää sopia tarkasti urakka-asiakirjoissa. Muuten taloyhtiö voi joutua vahinkotapauksissa kantamaan vastuuta.

– Materiaalivahingoissa vastuunalainen henkilö voi joutua rahalliseen korvausvastuuseen. Henkilövahingoissa rikosvastuuseen joutuminenkin on mahdollista.

Tuomas Lehtonen

Kirjoittaja: Tuomas Lehtonen

Asumisella on valtavan suuri merkitys meidän kaikkien elämään. Hyvä asuinympäristö edistää ihmisen hyvinvointia ja onnellisuutta. Kodeissa on myös kiinni valtaosa suomalaisten varallisuudesta. Toimittajana haluan olla välittämässä tietoa, jonka avulla Kotitalon lukijat voivat kehittää omista taloyhtiöistään yhä viihtyisämpiä, turvallisempia ja vetovoimaisempia asuinympäristöjä.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Tuomas Lehtonen →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Korjaushanke Turvallisuus Vastuu