Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Vuokralainen sai tuomion törkeästä vahingonteosta

Oikeus katsoi vuokralaisen aiheuttaneen kerrostaloasunnon tuhoutumisen sotkemalla ja keräämällä asuntoon suuria määriä jätteitä. Korvauksia tuli maksettavaksi sata tuhatta euroa.

Tapahtumien kulku

Vuokralainen oli asunut kerrostaloasunnossa muutaman vuoden, kun taloyhtiössä kiinnitettiin huomiota asunnosta tuleviin hajuhaittoihin. Vuokranantaja oli yrittänyt päästä asuntoon selvittämään hajuhaitan lähdettä pitkään, mutta vuokralainen oli toistuvasti kieltänyt ketään tulemasta kotiinsa.

Huoneistoon päästiin vasta sen yläpuolella tapahtuneen vesivahingon tutkimisen yhteydessä. Tällöin havaittiin, että asunto on täysin asumiskelvottomassa kunnossa.

Vuokralainen oli vahingoittanut huoneistoa pitkän ajan kuluessa sotkemalla ja keräämällä sinne suuria määriä jätteitä. Asunnon ovi ei avautunut kunnolla jätteistä johtuen, eikä siellä voinut oleskella ilman hengityssuojainta hajuhaittojen takia.

Jätteistä oli valunut nesteitä, ja niiden joukossa oli myös eritteitä, jotka olivat imeytyneet asunnon ja kalusteiden kaikkiin pintoihin. Vaurioiden seurauksena kaikki asunnon pintamateriaalit ja kiintokalusteet jouduttiin purkamaan ja korjaukset ulottuivat rakenteisiin asti.

Asunnon siivouksesta, tuhoutuneista esineistä ja rakenteista sekä purkamisesta ja uudelleen rakentamisesta aiheutui taloyhtiölle, vuokranantajalle ja vakuutusyhtiölle noin 130 000 euron suuruiset kustannukset.

Tuomio

Vuokralaisen katsottiin aiheuttaneen vahingot tahallisesti, joten hänet tuomittiin törkeästä vahingonteosta ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja maksamaan noin 100 000 euroa vahingonkorvausta taloyhtiölle, vuokranantajalle ja vakuutusyhtiölle.

Vahingonkorvauksen määrää alennettiin viidesosalla, koska vuokralaisen kyky säädellä käyttäytymistään oli terveydellisten seikkojen vuoksi alentunut.

Oikeudellinen arviointi

Vahingon aiheuttaja on lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti riippumatta siitä, onko kyseessä rikollisella teolla tai muuten tahallisesti tai huolimattomuudella aiheutettu vahinko.

Vuokralainen olisi tässä tapauksessa ollut vahingonkorvauslain mukaan korvausvastuussa aiheuttamastaan vahingosta, vaikka hän ei olisi syyllistynyt asiassa rikokseen.

Helsingin HO R 20/816

Lue lisää: Asukkaat ja osakkaat eivät aina osaa hoitaa kunnossapitovastuutaan