Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Hallitus antoi varoituksen asukkaalle ja joutui itse käräjille

Taloyhtiön hallitus joutui kiperään tilanteeseen, kun se oli antanut varoituksen hyökkäävästi käyttäytyneelle asukkaalle.

Tapahtumien kulku

Hallitus sai useilta osakkailta ilmoituksia asukkaan häiritsevästä elämästä taloyhtiön alueella. Hallitus käsitteli asiaa ja päätti kokouksessaan antaa asukkaalle asunto-osakeyhtiölain mukaisen varoituksen.

Hallituksen kokouksen pöytäkirjaan kirjattiin varoituksen perusteeksi häiriökäyttäytymisen jatkuminen erimuotoisena vuodesta 2007 alkaen. Hallitus oli huolissaan asukkaan aggressiivisesta käytöksestä etenkin lapsia, puolustuskyvyttömiä vanhuksia ja vierailijoita kohtaan.

Liki puolet osakkaista oli asukkaiden toimittaman yhteiskirjeen perusteella valittanut asukkaan huonosta käytöksestä. Yhteiskirjeen allekirjoittaneet vaativat hallitukselta kiireellisiä toimenpiteitä asian kuntoon saamiseksi.

Myös kirje kirjattiin hallituksen pöytäkirjaan. Varoituksen kohteeksi joutunut asukas nosti hallituksen varoituksesta kunnianloukkaussyytteen. Rikoslaissa säädetään, että kunnianloukkaus tarkoittaa valheellisen tiedon tai vihjauksen esittämistä toisesta siten niin, että teko aiheuttaa vahinkoa, kärsimystä tai muiden halveksuntaa loukatulle.

Käräjäoikeus siis arvioi, olivatko hallituksen pöytäkirjaan kirjatut, jälkeenpäin epätarkaksi todetut lausumat lain määrittelemällä tavalla valheellisia.

Oikeudellinen arvio

Asukkaiden hallitukselle toimittamasta yhteiskirjeestä ei ilmennyt sellaista faktatietoa, että vanhukset olisivat joutuneet asukkaan aggressiivisen käytöksen kohteeksi. Hallitus ei myöskään tutkinut yhteiskirjeessä todettujen väitteiden todenperäisyyttä. Hallituksen kokouksen pöytäkirja sisälsi näin ollen vähäisiä epätarkkuuksia.

Olennaista kuitenkin oli, että lausuma, jonka mukaan hallitus on huolissaan asukkaan käytöksestä, on esitetty varoituksen antamisen yhteydessä. Varoituksen antamisella hallitus on pyrkinyt siihen, että asukas oikaisisi käytöstään tulevaisuudessa.

Varoituksen peruste ei siis viitannut mihinkään aikaisempaa tapahtumaan vaan siihen, että hallitukselle syntyi heille toimitetun kirjeen perusteella huoli talon vanhuksista ja lapsista.

Tuomio

Se, että asukkaat ovat vaatineet henkilökohtaisten havaintojensa perusteella hallituksen puuttumista asiaan, on antanut hallitukselle perusteen pitää kirjeen sisältämiä asioita asukkaan käytöksestä totena.

Taloyhtiön hallituksen pöytäkirjan lauselma asukkaiden kirjeestä oli hovioikeuden mielestä epätarkka, mutta ei valheellinen tieto.

Käräjäoikeus päätti tuomiossaan, että taloyhtiön hallituksen toimet täyttivät kunnianloukkauksen kriteerit, mutta hovioikeus hylkäsi syytteen kunnianloukkauksesta.

Lähde: Edilex