Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Taloyhtiö ei korjannut sisäilmaongelmaa kunnolla, joutui korvausvastuuseen

Vuokralainen perheineen ilmoitti taloyhtiölle asunnossa saamistaan sisäilmaoireista. Taloyhtiö viivytteli huoneiston korjauksissa ja joutui korvaamaan osakkaalle vuokratulon menetystä.

Tapahtumien kulku

Vuokralainen ilmoitti huoneiston sisäilmaongelmista taloyhtiölle ensimmäisen kerran vuonna 2014. Kun taloyhtiö ei ryhtynyt selvittämään sisäilmaongelmaa, terveystarkastaja teki huoneistossa asukkaan pyynnöstä tarkastuksen. Tarkastuksessa todettiin terveyshaittaa aiheuttavaa kosteutta kaapin takana seinässä ja lattiassa. Taloyhtiö korjasi vauriot, mutta huoneiston ongelmat eivät ratkenneet korjausten suorittamiseen. 

Asukas ilmoitti perheensä sisäilmaongelmiin viittaavan oireilun jatkumisesta muutettuaan takaisin huoneistoon korjauksen valmistumisen jälkeen kesäkuussa 2016. Terveystarkastajan marraskuussa 2016 tekemän uuden tarkastuksen mukaan huoneistossa oli terveyshaitta, joka johtui riittämättömästä ilmanvaihdosta. Terveystarkastaja kehotti taloyhtiötä ryhtymään toimenpiteisiin huoneiston ilmanvaihdon tehostamiseksi.

Taloyhtiö ei kehotuksesta huolimatta ryhtynyt viivyttelemättä toimenpiteisiin, vaan vasta sen jälkeen, kun yhtiö määrättiin sakon uhalla poistamaan terveyshaitta huoneistosta lokakuussa 2017. Osakas joutui antamaan vuokralaiselle vuokranalennusta huoneiston puutteellisen kunnon perusteella, joten osakas vaati taloyhtiöltä vahingonkorvausta vuokratulon menetyksen perusteella.

Tuomio

Hovioikeudessa vahvistettiin, että taloyhtiö oli laiminlyönyt lakiin perustuvan velvollisuuden pitää rakennus kunnossa 1.1.–31.10.2017. KKO velvoitti taloyhtiön korvaamaan osakkeenomistajalle vuokratulon menetyksenä aiheutuneen taloudellisen vahingon. Vahingonkorvauksen määrä vastasi sitä, minkä verran vuokralaisella oli oikeus saada vuokranalennusta huoneiston puutteellisen kunnon perusteella.

Oikeudellinen arviointi

Tapauksessa linjataan selkeästi, että taloyhtiö on velvollinen korvaamaan osakkaalle huoneiston puutteellisesta kunnosta aiheutuvaa taloudellista vahinkoa, jos taloyhtiön vastuulle kuuluvia korjauksia ei suoriteta kohtuullisessa ajassa. Vahingonkorvausvastuun välttämisen kannalta on tärkeää, että taloyhtiölle tehtyihin vikailmoituksiin reagoidaan ja tarvittavat korjaukset suoritetaan viivyttelemättä.  

Turun HO 29.10.2020 nro 698, KKO 4.11.2021 nro 1693