Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Osakas sai asentaa ilmalämpöpumpun parvekkeelle

Yhtiökokous oli päättänyt, ettei taloyhtiössä saa asentaa ilmalämpöpumppua huoneistoparvekkeelle. Osakas vei asian tuomioistuimeen, ja asian käsittely eteni korkeimpaan oikeuteen asti. Korkein oikeus ratkaisi asian osakkaan hyväksi ja katsoi, että vastaavia asennuksia on arvioitava osakkaan muutostyönä.

Tapahtumien kulku

Taloyhtiö oli yhtiökokouspäätöksellä kieltänyt osakasta asentamasta ilmalämpöpumppua huoneistonsa parvekkeelle. Osakas kuitenkin katsoi, että hänellä oli oikeus tehdä muutostyö hallitsemallaan parvekkeella, ja että ilmalämpöpumpun asentamisesta oli hänelle merkittävää hyötyä kuuman asunnon viilentämisessä.

Osakkaan näkemyksen mukaan asennus ei aiheuttanut vahinkoa rakennukselle tai muutakaan haittaa taloyhtiölle tai muille osakkaille, eikä taloyhtiöllä siten ollut perustetta kieltää muutostyön toteuttamista.

Osakas vei asian ratkaistavaksi oikeuteen ja vaati, että yhtiökokouksen päätös julistetaan pätemättömäksi ja hänet oikeutetaan tekemään asennus parvekkeelleen.

Taloyhtiö vastusti osakkaan vaatimuksia myös oikeudessa ja perusteli asiaa muun muassa sillä, että rakennuksen ulkoseinä, johon työ kohdistui, ei ole osakkaan hallintaan kuuluvaa tilaa. Taloyhtiön hallitsemaan tilaan kohdistuvan muutostyön toteuttaminen edellyttää aina taloyhtiön suostumuksen.

Taloyhtiön mukaan pumpusta aiheutuu tärinää ja melua, ja lisäksi ulkoseinän puhkaiseminen ja kondenssivesi saattavat aiheuttaa haittaa taloyhtiölle ja muille osakkaille. Asennuksesta ei taloyhtiön mielestä aiheutunut myöskään merkittävää hyötyä osakkaalle.

Tuomio

Ratkaisun mukaan ilmalämpöpumpun asentamisessa parvekkeelle oli kysymys osakehuoneiston sisäpuolella tehtävästä muutostyöstä. Asennuksen kieltäminen oli kohtuutonta, kun otettiin huomioon pumpun asentamisesta aiheutuvan haitan varsin vähäinen määrä ja osakkaalle koituva hyöty.

Tuomioistuin julisti yhtiökokouspäätöksen pätemättömäksi ja oikeutti osakkaan asentamaan ilmalämpöpumpun parvekkeelle.

Oikeudellinen arviointi

Taloyhtiön päätöksenteossa on jatkossa otettava huomioon, että myös parvekkeella tapahtuvat asennukset kuuluvat lähtökohtaisesti osakkaan muutostyöoikeuden piiriin. Yhtiöllä on oikeus asettaa työlle ehtoja, mutta kieltäminen on mahdollista vain, jos siitä aiheutuu kohtuutonta haittaa taloyhtiölle suhteessa osakkaalle koituvaan hyötyyn.

Hyötyjä ja haittoja on arvioitava aina tapauskohtaisesti.

KKO:2021:32