Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Asukas kaatui portaissa, miten kävi korvauksille?

Portaikossa kaatunut asukas vaati korvauksia kivusta ja särystä. Hänen mukaansa porraskäytävä oli pesun jäljiltä märkä ja liukas.

Tapahtumien kulku

Eräänä päivänä erään taloyhtiön asukas kulki porraskäytävässä turhan vauhdikkaasti. Hölkätessään portaikossa hän kaatui ja sai aivotärähdyksen sekä kipua ja särkyä takaraivolle, kyynärvarteen ja polveen. Samassa hötäkässä rikkoontui tietokone.

Asukkaan mukaan porraskäytävä oli pesun jäljiltä märkä ja liukas. Hän katsoi, että onnettomuus johtui kiinteistön puutteellisesta kunnossapidosta, ja vaati sen perusteella korvausta kivusta ja särystä 600 euroa, rikkoutuneesta tietokoneesta 411 euroa, sairaanhoitokuluista 15 euroa sekä sairaanhoitoon hakeutumisesta aiheutuneista matkakuluista 54 euroa. Taloyhtiö teki asiasta ilmoituksen vastuuvahinkoyhtiöönsä.

Oikeudellinen arviointi

Käräjäoikeudessa kuultu siivoja kertoi, että asukas oli ennen kaatumistaan juossut tai hölkännyt portaita alaspäin. Kantajan omasta kertomuksesta ilmeni, että hän oli samanaikaisesti puhunut puhelimessa.

Näiden tietojen perusteella käräjäoikeus katsoi kaatumisen johtuneen huolimattomuudesta eikä kiinteistön puutteellisesta kunnosta, kunnossapitovastuun laiminlyönnistä tai esimerkiksi siivouksen virheellisestä suorittamisesta. Siivous oli todistajan mukaan suoritettu tavanomaiseen tapaan, nihkeällä rätillä pyyhkimällä.

Käräjäoikeuden mukaan kaatuminen ei myöskään johtunut siitä, etteikö siivouksesta olisi varoitettu. Kaatunut asukas oli havainnut toimenpiteen, joten hänellä täytyi olla tiedossa myös siihen liittyvät riskit.

Tuomio

Taloyhtiön pitää vahingon sattuessa pystyä näyttämään toteen, että se on toiminut huolellisesti. Vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää virhettä, laiminlyöntiä tai tahallista toimintaa.

Koska kaatuminen ei johtunut taloyhtiön tai sen käyttämän siivousliikkeen huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä kiinteistön kunnossapidossa, vakuutusyhtiön ei tarvinnut maksaa kaatumisesta aiheutuneita vahinkoja.

Käräjäoikeus hylkäsi kanteen ja velvoitti kantajaa maksamaan vakuutusyhtiölle korvauksena oikeudenkäyntikuluista 3 481 euroa. Hallinto-oikeus ei myöntänyt kantajalle jatkokäsittelylupaa.

Lähde: Edilex