Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Kiista kylpyhuoneremontista johti esitykseen yhtiöjärjestykseen kirjattavasta muutoksesta

Osakas halusi vetää remontoitavan kylpyhuoneensa putket eri tavalla kuin taloyhtiö oli suunnitellut. Taloyhtiö vaati muutostyön ehtona suostumusta yhtiöjärjestyksen muutokseen osakkaan asunnon osalta. Osakas ei tähän suostunut.

Tapahtumien kulku

Taloyhtiössä oli meneillään LVIS-saneeraus, jonka yhteydessä asennettiin vesi- ja sähköjohdot kylpyhuoneisiin pintavetoina. Yksi osakas halusi tehdä muutostöitä kylpyhuoneeseensa saneerauksen yhteydessä.

Hän teki muutostyöilmoituksen, jonka mukaan aikoi upottaa uusia vesi- ja sähköjohtoja asuntonsa lattiaan ja seinään, eikä niitä siten vedettäisi pintavetoina kuten yhtiö oli suunnitellut.

Lain mukaan osakkaan toteuttamien muutostöiden kunnossapitovastuu on lähtökohtaisesti osakkaalla itsellään. Näin ollen, jos muutostyö aiheuttaa myöhemmin yhtiön korjaustoimenpiteiden yhteydessä ylimääräisiä kustannuksia, niistä vastaa osakas.

Taloyhtiö halusi varmistaa, että tässä tapauksessa näin kävisi. Yhtiö asetti muutostyön ehdoksi, että osakkaan tuli allekirjoittaa suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen niin, että hänen asuntonsa kylpyhuoneremontin muutostöiden kunnossapitovastuusta ”säädetään erikseen”. Osakas ei suostunut allekirjoittamaan suostumusta.

Hovioikeudessa arvioitiin, voiko yhtiö asettaa osakkaan muutostyön ehdoksi tällaisen suostumuksen. Taloyhtiön mukaan osakkaan toivomasta putkiratkaisusta voisi seurata myöhemmin lisäkustannuksia yhtiölle. Myös vesivahingon riski kasvaisi.

Yhtiön mukaan ajan myötä yhdessä kylpyhuoneessa tehty muutostyö voisi myös unohtua ja sitä myötä se, kuka sen kunnossapidosta vastaa.

Tuomio

Hovioikeus katsoi, etteivät osakkaan muutostyöt olennaisesti vahingoita rakennusta eivätkä aiheuta yhtiölle haittaa. Oikeuden mukaan myöskään muutostyölle asetettavat ehdot eivät voi koskea mahdollisesti tulevaisuudessa ajankohtaiseksi tulevia kunnossapitovastuun jakautumiseen liittyviä kysymyksiä.

Taloyhtiö ei siten voinut edellyttää osakasta hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutosta.

Oikeudellinen arvio

Yhtiöjärjestysmääräyksillä voidaan poiketa lain mukaisesta kunnossapitovastuusta tai selventää sitä. Määräykseen suostuminen ei kuitenkaan voi olla huoneistossa tehtävän muutostyön ehtona.

Jos muutostyö tehtäisiin huoneiston ulkopuolelle, jolloin se edellyttäisi yhtiön suostumusta, voisi suostumuksen ehtona olla myös kunnossapitovastuumääräykseen suostuminen. Yhtiöjärjestystä muutetaan aina yhtiökokouksen päätöksellä.

Helsingin HO S 18/777