Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Keskustelu urakoitsijan kanssa ei ole vielä sopimus

Hovioikeus päätti, että asunto-osakeyhtiön ei tarvinnut maksaa lvi-yhtiön lähes 13 000 euron korjauslaskua. Yrityksen pitää huolehtia, että laskulle on perusteet eli selkeä sopimus.

Tapahtumien kulku

Taloyhtiön isännöitsijän ja lvi-yhtiön välille syntyi kiistaa siitä, oliko taloyhtiö tilannut putkien korjaustyön lvi-yhtiöltä. Isännöitsijän mielestä osapuolten välillä ei ollut tilausta eikä sopimusta.

Oikeus joutui pohtimaan lisäksi, pitikö taloyhtiön maksaa lasku asunto-osakeyhtiölain kunnossapitosääntöjen nojalla, vaikkei sopimusta olisi ollutkaan. Tapaus eteni hovioikeuteen, jossa todistajia kuultiin uudemman kerran.

Kertomukset olivat työmaalla tapahtuneiden keskustelujen osalta ristiriidassa keskenään. Hovioikeus selvitti, että putkien kunnosta olivat osakkaan asunnolla keskustelemassa isännöitsijä, lvi-yhtiön toimitusjohtaja ja osakkaan remonttimies. Tilaisuudessa isännöitsijä totesi ylimalkaisesti, että yrityksen putkimiehet voivat laittaa paikat kuntoon. Myös asunnon ulkopuolella olevat putket piti korjata. Mitään tarkempaa tilausta ei kuitenkaan koskaan tehty.

Lvi-yhtiön mielestä näyttö työn tilauksesta oli vahva. Se esitti perusteluissaan, että kysymyksessä oli pikaista korjaamista edellyttävä putkilinjoja koskeva vika. Lvi-yhtiö oli sitä mieltä, että ilman täsmällistä sopimustakin putkia koskevat korjaukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön vastuulle, ja siksi heillä olisi peruste veloittaa taloyhtiötä.

Hovioikeuden tehtävä oli arvioida, syntyikö isännöitsijän yleisluonteisten puheiden perusteella taloyhtiötä sitova sopimus ja voiko ulkopuolinen vedota lain kunnossapitosäädöksiin.

Oikeudellinen arviointi

Todistajat kertoivat yhdenmukaisesti, että työn maksajasta, aikataulusta, tarkemmista suunnitelmista, hinnasta tai työn luovuttamisesta ei ollut puhetta. Lvi-yhtiön toimitusjohtaja ei omien sanojensa mukaan kysynyt laskutusosoitetta vaan selvitti sen myöhemmin itse.

Lvi-yhtiö ei kyennyt todistamaan, että isännöitsijän lausuma oli taloyhtiön puolesta tehty sitoumus. Hovioikeuden mukaan toimitusjohtajan olisi pitänyt ymmärtää, että isännöitsijän kanssa käyty keskustelu ei ollut sitova sopimus. Se että toimitusjohtajan mielestä putkityöt kuuluivat taloyhtiön kunnossapitovastuulle, ei hovioikeuden mukaan vaikuta asiaan lainkaan.

Asunto-osakeyhtiölain kunnossapitovastuuta koskevat säännökset koskevat taloyhtiön ja sen osakkaan välistä suhdetta, eivätkä anna kolmannelle osapuolelle oikeutta vaatia kustannuksia suoraan taloyhtiöltä.

Tuomio

Hovioikeus hylkäsi käräjäoikeiden tuomion ja kanne hylättiin. Taloyhtiöllä ei siis ollut velvollisuutta maksaa lvi-yhtiön laskua. Osapuolet joutuivat maksamaan omat oikeudenkäyntikulut.

Osapuolet voivat vielä valittaa hovioikeiden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen.

Lähde: Edilex