Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Huoneiston pinta-alan pienentyminen uusien hormien takia ei oikeuttanut korvaukseen

Yhden huoneiston pinta-ala pieneni putkiremontissa uusien hormikotelointien takia. Osakkaalla ei ollut oikeutta vahingonkorvaukseen, sillä taloyhtiö oli huolehtinut pakollisesta toimenpiteestä.

Tapahtumien kulku

Osakkaat omistivat kerrostaloyhtiön ylimmässä kerroksessa kaksi toisiinsa yhdistettyä huoneistoa. Taloyhtiössä suoritettiin linjasaneeraus, jonka yhteydessä toiseen huoneistoista sijoitettiin ilmanvaihtohormit. Huoneiston pinta-ala pieneni hormien rakentamisen takia.

Uusien hormikoteloiden yhteispinta-ala oli noin 1,6 neliömetriä. Lisäksi huoneistoon sijoitettiin remontissa viemäriputkistokoteloita.

Ennen korjaushanketta taloyhtiön asunnoissa oli ollut puutteellinen painovoimainen ilmanvaihto. Kyseisen huoneiston alkuperäiset hormit olivat tuhoutuneet Helsingin suurpommituksessa vuonna 1944.

Korjauksen yhteydessä ilmanvaihtohormit oli pakko rakentaa, jotta rakennukseen saatiin viranomaisvaatimukset täyttävä ilmanvaihto. Taloyhtiö oli hankkeen kuluessa selvittänyt vaihtoehtoja hormikoteloiden sijoittamiselle ja ottanut huomioon myös osakkaan esittämät näkökohdat hormien sijoittamisesta.

Huoneisto oli yhtiön ainoa, jonka pinta-ala pieneni iv-hormikoteloiden vuoksi.

Osakkaat vaativat, että taloyhtiö velvoitetaan maksamaan heille vahingonkorvauksena taloyhtiön korjaushankkeen aiheuttamasta huoneiston arvonalentumasta 25 000 euroa ja lisäksi korvaamaan heille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Tuomio

Oikeus katsoi, ettei taloyhtiön vahingonkorvausvastuulle ollut perusteita: taloyhtiö oli huolehtinut pakollisesta toimenpiteestä ja toteuttanut sen huolellisuutta noudattaen ja ottaen huomioon osakkaiden esittämät näkemykset hormien sijoittamisen vaikutuksesta asumiseen.

Oikeus hylkäsi kanteen ja velvoitti osakkaan korvaamaan taloyhtiön noin 27 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Iv-hormit jouduttiin rakentamaan vain yhteen huoneistoon, koska muiden huoneistojen alkuperäiset hormirakenteet olivat edelleen olemassa. Kyseessä ei ollut osakkaiden yhdenvertaisuuden loukkaus, vaikka vain yhden huoneiston pinta-ala pieneni hormien rakentamisen takia.

Keskeistä asiassa oli se, että yhtiö oli toiminut huolellisesti, kuten selvittänyt vaihtoehtoisia toteutustapoja ja ottanut asiassa huomioon myös osakkaan näkemykset.

Helsingin HO 27.1.2021, päätös nro 72, drno S20/2368