Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Asunnossa ei näkynyt tavaroiden alta lattiaa –vuokrasopimuksen purku oli laillista

Merkittävän tavaramäärän säilyttäminen vuokra-asunnossa voi johtaa vuokrasuhteen purkuun. Näin kävi vuokralaiselle, joka ei saanut useiden varoitusten jälkeen asuntoaan siistiksi.

Tapahtumien kulku

Vuokralainen säilytti vuokraamassaan asunnossa huomattavan paljon tavaraa. Vuokranantajan tekemällä tarkastuskäynnillä asunnossa ei ollut lattia- ja pöytätilaa näkyvissä lainkaan ja kulkeminen oli erittäin hankalaa. Tavaramäärän vuoksi huoneiston siivoaminen vaikutti mahdottomalta, eikä asunto ollut sen omistajan edellyttämässä kunnossa.

Vuokralaisen toiminta oli kestänyt useiden vuosien ajan ja hänelle oli annettu useampi varoitus huoneiston huonosta hoidosta. Vuokralainen oli varoitusten johdosta tilannut sovitusti huoneistoon raivaussiivouksen ja ryhtynyt toimiin tavaroiden vähentämiseksi ja huoneiston siivoamiseksi siinä määrin kuin hänen terveydentilansa oli antanut myöden.

Vuokralaisen käsityksen mukaan irtaimiston sijoittelu tai siivouksen järjestely eivät kuitenkaan olleet lain tarkoittamalla tavalla huoneiston huonoa hoitoa, eikä oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen ollut.

Vuokralainen katsoi vuokrasopimuksen irtisanomisen olevan myös hyvän tavan vastaista ja hänen terveydentilansa vuoksi kohtuutonta.

Tehtyjen toimien jälkeen huoneiston oli havaittu edelleen olleen epäsiisti ja merkittävissä määrin täynnä tavaraa.

Tuomio

Oikeus katsoi, että huoneisto oli tavaramäärän vuoksi huonossa kunnossa ja vuokralaisella oli ollut varoitusten jälkeen aikaa korjata tilanne.

Oikeus otti huomioon, että suuri tavaramäärä voi vaikeuttaa vahinkojen ja tuhoeläinten havaitsemista, millä on merkitystä myös muiden asukkaiden asumisturvallisuudelle.

Kyseisen tavaramäärän säilyttäminen asunnossa ei ollut huoneiston asianmukaista hoitoa ja vuokrasopimus voitiin purkaa.

Oikeudellinen arviointi

Vuokrahuoneistoa on hoidettava huolellisesti ja sitä käytettäessä on otettava huomioon lain säädökset terveyden ja järjestyksen säilyttämiseksi.

Huoneiston huolelliseen hoitoon kuuluu myös huoneiston puhtaanapito liiallisesta palokuormasta ja sen säännöllinen siivoaminen. Jos näitä velvoitteita ei noudateta, eikä menettelyä voida pitää vähäisenä, vuokrasuhteen purkamisperuste täyttyy.

Helsingin HO 31.8.2021, tuomio nro 1105, drno S19/3052