Taloyhtiön hallitus: perehdy isännöintisopimuksen sisältöön ja laajuuteen

Kirjoittanut Kotitalon toimitus 18.2.2021
KKV:n isännöintitalan tutkinta voi herättää huolta taloyhtiössä ja siksi nyt kannattaa käydä läpi voimassa oleva isännöintisopimus.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n tutkinnan takia isännöintisopimukset ovat nousseet kiinnostuksen kohteeksi. Taloyhtiöissä kannattaa tarkistaa oma isännöintisopimus.

Kuluttaja- ja kilpailuvirasto KKV julkisti keskiviikkona 10. helmikuuta tiedon tutkinnastaan, jonka mukaan se epäilee, että kuusi isännöintialan yritystä ja Isännöintiliitto ovat rikkoneet kilpailulakia.

Virasto epäilee, että lakia on rikottu vuosina 2014–2017 sopimalla hinnoista ja pyrkimällä korottamaan koko alan hintatasoa. KKV:n tutkinnasta ei käy ilmi, ovatko isännöinnin hinnat nousseet. Epäily kilpailulain rikkomisesta menee seuraavaksi markkinaoikeuteen.

Syyskuussa 2019 Isännöintiliiton toimitusjohtajana aloittaneen Mia Koro-Kanervan mukaan liitto on puhunut yleisluontoisesti hintojenkorotuspaineista.

– Seuraavaksi markkinaoikeus linjaa näkemyksensä siitä. Isännöintiliitossa on vuonna 2017 käyttöön on otettu varovaisuusperiaate, eikä hinnoista enää puhuta. Periaatteeseen ovat sitoutuneet myös jäsenemme, joita on koulutettu ja koulututetaan aiheesta, Koro-Kanerva sanoo.

Mitä taloyhtiössä kannattaa nyt tehdä?

Taloyhtiön hallitus voi nyt käydä läpi oman isännöintisopimuksensa, jos siihen ei ole hetkeen tullut perehdyttyä. Tämänhetkinen julkinen keskustelu voi mietityttää osakkaita ja asukkaita, ja hallitukselle saattaa tulla aiheesta kysymyksiä.

Isännöintisopimus on isännöintiyrityksen ja taloyhtiön välinen sopimus isännöinnin ostamisesta. Isännöintisopimuksessa ja sen liitteissä määritellään yleiselle tasolle jäävää asunto-osakeyhtiölakia tarkemmin isännöinnin tehtävät ja niistä maksettavat palkkiot.

Lue lisää: Tiedätkö, mitä kaikkea isännöintiin lain mukaan kuuluu?

Oman taloyhtiön isännöintisopimuksesta kannattaa tarkistaa ainakin nämä asiat:

  1. Mistä sopimuksessa on sovittu ja missä laajuudessa?
  2. Miten palvelut on hinnoiteltu?
  3. Onko kaikista taloyhtiön käyttämistä palveluista sovittu sopimuksessa tai sen liitteissä, vai pitääkö sopimus uusia vastaamaan nykytilannetta?
  4. Milloin sopimus on viimeksi päivitetty tai uusittu?

Sopimuksesta kannattaa kysyä, jos se tuntuu vaikeaselkoiselta

Jos isännöintisopimus tuntuu vaikeaselkoiselta, hallituksen ja isännöinnin välinen vuosittainen ”kehityskeskustelu” on hyvä paikka käydä läpi myös sopimuksen sisältöä.

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksen mukaan isännöintisopimuksen pitää olla aina hallituksen saatavilla.

Sopimus kannattaa päivittää keskustelun pohjalta niin, että jatkossa on helposti ymmärrettävissä, mitä sopimukseen kuuluu ja mistä mahdollisesti maksetaan erikseen.

Vuosittaisessa hallituksen ja isännöinnin välissä keskustelussa voidaan samalla kartoittaa uusia tai tulevia tarpeita: haluttaisiinko taloyhtiössä esimerkiksi laatia taloyhtiöstrategia tai ottaa käyttöön sähköisiä palveluja, ja miten ne vaikuttavat hinnoitteluun.

Lue lisää: Millainen on hyvä isännöintisopimus?

Isännöintisopimuksen pitää olla hallituksen saatavilla aina

Jos kirjallista sopimusta isännöinnin ostamisesta ei ole, sellainen kannattaa viimeistään nyt tehdä molempien osapuolten työnjaon selkeyden vuoksi. Isännöinnin ostaminen on kuitenkin yksi taloyhtiön hallituksen vastuullisimpia tehtäviä.

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksen mukaan isännöintisopimuksen pitää olla aina hallituksen saatavilla. Pääasiat isännöintisopimuksesta, kuten kaikista muista taloyhtiön tekemistä sopimuksista, on syytä tiedottaa myös asukkaille. 

Lue lisää: Millainen on hyvä isännöitsijä ja millaista hyvä isännöinti?

Kun taloyhtiön hoitamiseen liittyvät asiat ovat pinnalla muutenkin, voi olla hyvä tutkia myös esimerkiksi huoltoa tai siivousta koskevat sopimukset ja päivittää ne tarvittaessa ajan tasalle.

Lue myös: Huoltofirma, isännöitsijä vai hallitus – keneen pitää ottaa yhteyttä milloinkin?

Isännöinnin voi myös kilpailuttaa

Jos nykyisen isännöintisopimuksen kehittäminen ei onnistu hallituksen toivomalla tavalla tai hallitus haluaa tutkia muita mahdollisuuksia, palvelun voi kilpailuttaa.

Ensimmäisenä on järkevää käydä läpi nykyinen sopimus: mitä kaikkea sillä ostetaan ja miten siitä maksetaan. Samalla kannattaa jo pohtia, mihin ehkä halutaan muutosta, jotta sen voi huomioida jo tarjouksia pyytäessä.

Lue lisää: Kun isännöintiyritys vaihtuu, kannattaa aiempi sopimus lukea huolella läpi

Jotta palvelun kilpailutus onnistuisi, pitää osata sanoittaa tarjouspyynnöissä selvästi, mitä kaikkea halutaan ostaa. Eli mitkä asiat ovat hallitukselle ja osakkaille tärkeimpiä?

Lue lisää: Näin hankit taloyhtiölle hyvän isännöinnin

Näin kevään yhtiökokouskauden alussa on hyvä huomioida, että toistaiseksi voimassa olevan isännöintisopimuksen irtisanomisaika on tavallisesti kolme kuukautta. Jos vaihdos tapahtuu kesken tilikauden, kannattaa teettää välitilipäätös.

Lue lisää: Näin isännöinninvaihdos sujuu jouhevasti

Lue lisää: Isännöitsijä on omaisuutesi tärkein ihmissuhde, ja siksi sen oikean valintaan kannattaa panostaa

Kotitalo-mediaa kustantaa Isännöintiliiton Palvelu Oy, jonka omistaa Isännöintiliitto.

Aiheesta muualla:

Kiinteistöliitto: Huolellinen perehtyminen isännöintisopimukseen on valttia

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Arki Taloyhtiön johtaminen Viestintä