Syksy tulee – ennakoiva tarkastuskäynti katolla voi säästää isoilta kustannuksilta

22.8.2022
Kuva: Pelti-Ässät

Kiinteistöjen vesikatteet kuluvat ja rasittuvat monen eri tekijän vaikutuksesta, mutta niiden maksimaalinen elinkaari saavutetaan helposti säännöllisillä huolto- ja tarkastustoimilla. Syksy ja kevät ovatkin hyviä hetkiä kutsua kokeneet ammattilaiset käymään katolla katsomassa, että kaikki on kunnossa.

Vesikattoon sijoitettu rahasumma voi olla kiinteistönomistajalle todella merkittävä, ja siksi vesikaton elinkaaren aikana tehtäviin huolto- ja tarkastustoimiin kannattaa panostaa. Tällöin kattoremontin yhteydessä sijoitetusta pääomasta saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti. Asiaa voi verrata vaikkapa uuteen autoon: jos siihen sijoittaa 100 000 euroa, siitä melko varmasti myös pitää oikein hyvää huolta muun muassa noudattamalla valmistajan huolto-ohjeita.

Sama ajatus pätee vesikattoon, sillä siihen käytettävät rahasummat ovat normaalissa kattoremontissa usein suuria. Huolto- ja tarkastustoimien laiminlyönneistä aiheutuvien vesivuotojen korjauskustannukset ovat lähes aina merkittäviä, koska katon korjauksen lisäksi suurimmat kustannukset ja asumishaitat aiheutuvat yleensä huoneistoille tehtävistä korjaustoimista.

Vesikaton elinkaaren aikana tehtäviin huolto- ja tarkastustoimiin kannattaa panostaa.

Ennakoivien huolto- ja tarkastustoimien kustannukset suhteutettuna vesikattoremontin hintaan ovat sen koko elinkaaren aikana noin 2–5 prosentin luokkaa. Luvussa ei tosin ole huomioituna mahdollisia ennaltaehkäistyjä vesivuotoja ja niistä aiheutuvia kustannuksia, hyvin huolletun ja toimivan vesikaton kiinteistölle tuomaa lisäarvoa, eikä säännöllisten huolto- ja tarkastustoimien tuomaa elinkaaren pidennystä. Kun nämä seikat lasketaan mukaan, on todellinen kustannus suhteessa kattoon sijoitettuun rahamäärään lopulta noin 1 prosentin luokkaa. Hyöty on siis merkittävä.

Ennakoivat toimet katolla – SUJUVA-kattohuoltosopimus, huoltokäynnit vai tarkastuskäynnit?

Yksi meidän Pelti-Ässien suosituimmista palveluista on SUJUVA-kattohuoltosopimus. Sen avulla kiinteistöjen katoista pidetään jatkuvasti huolta ja mahdolliset ongelmatilanteet havaitaan nopeasti. Kattohuoltosopimuksen lisäksi suoritamme myös erillisiä tarkastus- ja huoltokäyntejä kohteisiin. Miten nämä eroavat toisistaan?

Tarkastuskäynnin ja huoltokäynnin ero on, että jälkimmäisellä suoritetaan tarkastustoimien lisäksi myös kohdekohtaisen huolto-ohjelman mukaisia toimenpiteitä, kuten kattokaivojen ja -kourujen puhdistuksia. Myös katto puhdistetaan roskista ja kasvustosta. Toimenpiteisiin voi myös kuulua normaalista kulumisesta johtuvien tiivistysmassausten uusimisia sovitulla taajuudella.

Tarkastuskäynnillä sen sijaan vesikate käydään huolellisesti läpi jälleen kohdekohtaisen tarkastusohjelman mukaisesti, mutta varsinaisia toimenpiteitä sen aikana ei suoriteta. Havaituista puutteista ja toimenpidetarpeista raportoidaan tilaajalle, joka voi ohjata toimet esimerkiksi kiinteistöhuollolle. On kuitenkin suositeltavaa, että kaikki vesikaton huollot suoritettaisiin tarkastuksen tehneiden Pelti-Ässien kattoammattilaisen toimesta.

Kattohuoltopalvelumme tarjoaa seuraavat ennakoivat toimenpiteet kaikille kattopinnoille ja kattotyypeille:

Mikä on oikea ennakoiva toimenpide juuri teidän katollenne?

Vesikatteen huoltotarpeet ja oikeat toimenpiteet määräytyvät katon iän mukaan. Ensimmäisen neljän vuoden aikana suosittelemme SUJUVA-kattohuoltosopimuksen solmimista tai erikseen sovittavaa kattohuoltokäyntiä.

4–10 vuoden ikäiselle katolle voi edelleen solmia SUJUVA-kattohuoltosopimuksen, mutta lisäksi suosittelemme tarkastuskäynnin tekemistä, jotta mahdolliset ongelmatilanteet saadaan välittömästi esiin.

Yli 10 vuotta vanhoille katoille kannattaa suorittaa kattokuntotarkastus ja luoda kohdekohtainen huolto-ohjelma. Tämän lisäksi SUJUVA-kattohuoltosopimus pitää katteista huolta pitkälle tulevaisuuteen.

Yllä oleva listaus on kuitenkin vain suuntaa antava, vesikaton huoltotarpeeseen voivat vaikuttaa sen iän lisäksi jo aiheutuneet ongelmat. Pelti-Ässien kattorakentamisen ja -huollon ammattilaiset kuitenkin hyödyntävät mielellään 20 vuoden osaamistaan auttaessaan teitä toimenpidearvioinneissa sekä päättämään, millaiset huoltotoimet sopivat parhaiten juuri teidän kiinteistönne katteille.

peltiassat.fi | kateassat.fi

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Katto