Asbestikartoitus pitää tehdä ennen remonttia

27.2.2019
Asbestikartoitus ja asbestin purkutyöt ovat joko taloyhtiön tai osakkaan vastuulla.

Asbestikartoitus täytyy tehdä ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa. Taloyhtiön isoissa remonteissa vastuu on taloyhtiöllä, osakkaan remontissa osakkaalla. Sekä kartoituksen että asbestin purkutyöt tekee ammattilainen.

Rakennustyön tilaajan eli isoissa remonteissa taloyhtiön velvollisuus on teettää asbestikartoitus ennen kuin kiinteistössä aloitetaan purkutyöt. Koko rakennuksessa tehtävän kartoituksen kustannukset kuuluvat taloyhtiölle.

Jos taloyhtiöllä on edessään purkutöitä vaativa iso remontti, hallituksen ja isännöitsijän on ensiksi selvitettävä asiantuntijan avustuksella, onko kiinteistön rakenteissa asbestia. Asbestipitoisen materiaalin purkamisessa ilmaan leviää pölyä ja kuituja, jotka voivat aiheuttaa vakavan terveyshaitan.

Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Asbestikuidut voivat kulkeutua hengitysilman mukana keuhkoihin aiheuttaen vakavia sairauksia.

Purkutyön tekee aina ammattilainen

Asbestikartoituksen tulokset kertovat, tarvitseeko kiinteistössä suorittaa asbestipurkutyö, johon puolestaan tarvitaan työsuojeluviranomaisen lupa. Asbestin purkutyötä saa tehdä ainoastaan urakoitsija, jonka työsuojeluviranomainen on valtuuttanut tekemään asbestipurkutyötä.

Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia.

Vuoden 2016 alusta lähtien voimassa on ollut laki, jossa ovat asbestipurkutyölupaa, luvanhaltijoita ja asbestipurkutyöntekijöiden pätevyyttä koskevat säännökset. Se sisältää myös säännöksen julkisesta tietopalvelusta, josta asbestinpurkutyötä tarvitsevat voivat saada tiedon luvan saaneista toimijoista.

Omat remontit osakkaan vastuulla

Osakkaan omassa kylpyremontissa selvitysvelvollisuus on puolestaan osakkaalla itsellään. Asbestikartoitus pitää tehdä ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa, jos asunnon pintoja puretaan. Jos asbestia löytyy, remontti täytyy suorittaa siten, ettei asbestipöly pääse leviämään muualle asuntoon tai porraskäytävään.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Asbesti Korjaushanke