Sähköautot tulevat – missä latauspistokkeet?

22.1.2019
Taloyhtiössä voidaan tehdä esimerkiksi piharemontin yhteydessä muutoksia parkkipaikalle niin, että rakennetaan sähköauton latauspisteitä. Kuvitus: Iira Oivo/BOTH

Sähköautoja ei tankata huoltoasemalla vaan parkkipaikalla – pääasiassa kotipihalla. Tähän taloyhtiöissä pitäisi varautua.

Sähköautojen lataaminen onnistuu parhaiten käyttötarkoitukseen suunnitellulla latauspistokkeella, mutta virtaa autolle voi ottaa myös lämpötolpasta. Taloyhtiön kannalta lämpötolpan käyttö on huono juttu, sillä akun lataamiseen kuluu energiaa kymmeniä kertoja enemmän kuin moottorin esilämmitykseen. Kulujen veloittaminen sähköauton käyttäjältä ei onnistu, sillä yksittäisen tolpan sähkönkulutusta ei yleensä pystytä erittelemään.

Järkevintä onkin hankkia älykkäät latauslaitteet, jotka mahdollistavat sähkönkulutuksen mittaamisen ja sähkön laskuttamisen käyttäjältä automaattisesti. Laite varmistaa latauksen turvallisuuden ja estää verkon ylikuormittumisen.

Huomioi yhdenvertaisuus

Latauspisteiden hankkiminen voidaan ottaa yhtiökokouksen käsiteltäväksi hallituksen tai yksittäisen osakkaan aloitteesta. Päätöksissä tulee muistaa osakkaiden yhdenvertainen kohtelu niin latauspisteiden rakentamis-, ylläpito- kuin käyttökustannuksissakin.

Yleensä pistokkeiden rakentamista selvittelee hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa.

Yleensä pistokkeiden rakentamista selvittelee hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa. Jos kaikki yhtiön hallinnassa olevat autopaikat muutetaan latauspisteiksi, vaaditaan jokaisen osakkaan suostumus.

Mikäli pistokkeita hankitaan vain vähän eikä kiinteistön sähköjärjestelmää tarvitse muuttaa, yksinkertainen enemmistö riittää. Tämä kuitenkin edellyttää, että kaikilla halukkailla on mahdollisuus saada latauspaikka.

Molemmissa tapauksissa pistokkeiden rakentamis- ja ylläpitokulut peritään vastikemaksuina. Sähkökulut maksaa pisteen käyttäjä.

Jos hallitus ei halua lähteä selvittämään asiaa, osakas tai osakkaat voivat halutessaan itse tehdä esityksen asian käsittelemisestä yhtiökokouksessa. Tällaisesta osakkaiden omasta hankkeesta päätettäessä vaaditaan, että kaksi kolmasosaa kannattaa esitystä.

Jos latauspisteeksi muutettavaa paikkaa hallinnoi osakas, hän tarvitsee muutostyöhön hallituksen luvan. Latauspisteen haluavat osakkaat maksavat kaikki muutostöistä aiheutuvat kulut.

Pari latauspistettä helposti

Ensimmäiseksi yhtiön on hyvä pohtia latauspisteiden tarve pidemmällä aikavälillä. Sen jälkeen selvitetään, kuinka monta latauspistettä kiinteistön sisäverkko ja sähköliittymä nykyisellään kestävät.

Yksittäisten latauspisteiden rakentaminen on yleensä helppo ja edullinen toimenpide.

Yksittäisten latauspisteiden rakentaminen on yleensä helppo ja edullinen toimenpide. Sähköinen liikenne -hankkeen vetäjän, Eera Oy:n Elias Pöyryn mukaan lähes kaikkien taloyhtiöiden sähköjärjestelmät kestävät 2–4 sähköauton lataamisen.

Pöyry suosittelee, että jos autopaikat ovat taloyhtiön hallinnassa, hallitus järjestäisi latausmahdollisuuden muutamalla innokkaalle. Sitten on aikaa perehtyä paremmin sähköauton latauksen vaikutuksiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Laajemmat muutostyöt on fiksua ajoittaa muiden suurten remonttien, kuten sähköjärjestelmän peruskorjauksen tai pihavalaistuksen uusimisen, yhteyteen.

Laajemmat latausjärjestelmäratkaisut Pöyry suosittaa teettämään ammattimaisilla latausjärjestelmätoimittajilla. Ne kykenevät tarjoamaan lataukseen kokonaispalveluita, jotka sisältävät muun muassa etäohjauksen, sähkön mittaus- ja laskutuspalvelut sekä mahdollisesti latausjärjestelmän huollon ja ylläpidon. Ammattimaiset järjestelmät myös ohjaavat latausta ja estävät verkon ylikuormittumisen.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Parkkipaikat Sähköautot