Näin me teimme taloyhtiöstrategian

Kirjoittanut Mari Schildt 12.9.2019

Asunto-osakeyhtiö Vanamontiellä tehtiin taloyhtiölle ymmärrettävä, arjen arvoista ponnistava taloyhtiöstrategia. Hallituksen puheenjohtaja Sami Hokkanen ja isännöitsijä Marianne Aho selvittivät strategiatyön pohjaksi, mitä asioita asukkaat arvostavat.

Ennen Asunto-oy Vanamontiellä Vantaalla oli erikseen hallitus ja isännöitsijä, ja sitten olivat ”muut”. Tästä kahtiajaosta haluttiin päästä eroon. Niinpä hallitus päätti selvittää, mihin suuntaan asukkaat ja osakkaat toivovat, että taloyhtiötä kehitettäisiin. Tältä pohjalta laadittiin toimintasuunnitelma, strategia.

– Halusimme yhteishengen mukaan. Ei oltaisi hyllyjen takana piilossa, vaan mietittäisiin oikeasti, miten voisimme kehittää toimintaa, sanoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sami Hokkanen.

Isännöitsijä Marianne Aho MTR-Isännöinnistä johti strategiaprojektia. Hän kertoo, että taloyhtiöstrategian idea on nimenomaan päästä paremmin jyvälle siitä, mitä osakkaat ja asukkaat haluavat. Sen jälkeen taloyhtiössä on paljon helpompi tehdä päätöksiä. Perinteisessä toimintatavassa tavoite ei välttämättä toteudu.

– Yhtiökokouksiin osallistuu vähän ihmisiä. Sielläkin ovat äänessä ne, joilla on voimakkaimmat mielipiteet. Kaikkien mielipide ei välttämättä tule lainkaan ilmi. Lisäksi vuokralaiset eivät yleensä edes osallistu yhtiökokouksiin, Aho sanoo.

Hanke, jonka jokainen tajuaa

Asukkaiden ja osakkaiden toiveita lähdettiin selvittämään asukaskyselyllä. Kyselylomake toimitettiin Vanamontien yhtiön kuuden talon osakkaille ja asukkaille. Heitä pyydettiin vastaamaan kysymyksiin taloyhtiön hoitamisesta, viestinnästä ja kulttuurista.

Kysymyksillä haluttiin selvittää, mitä ihmiset haluaisivat kehittää, mihin he ovat tyytyväisiä ja millainen taloyhtiö heidän mielestään on tällä hetkellä. Korjauksista kysyttiin, pitäisikö niitä tehdä ennakoiden, vahvasti ennakoiden vai korjataanko vasta sitten kun jotain menee rikki.

– Kyselyssä ei kysytty visioita ja missioita, koska monet ihmiset kokevat ne vieraiksi ja hankaliksi käsitteiksi. Me halumme, että strategia on helposti lähestyttävä ja kaikkien ymmärtämä asiakirja, Aho kertoo.

Luottamusta kyselyyn tuettiin sillä, että kyselyn laati ulkopuolinen taho. Hallitus ei päässyt päättelemään, kuka oli antanut yksittäiset vastaukset.

Yhteiset arvot erottuivat kyselyn vastauksista

Kyselyn tuloksista laadittiin yhteenveto, jota esiteltiin asukkaille yhtiökokouksessa viime keväänä.

– Löytyi selkeä kuvio, mitä ihmiset arvostavat: ympäristöä, turvallisuutta ja rauhallisuutta. Täällä on paljon yhteisöllisyyttä, mutta sitä myös toivottiin lisää, puheenjohtaja kertoo.

Tämän kevään yhtiökokoukseen oli laadittu vastausten pohjalta hahmotelma taloyhtiön strategiaksi, ja se vahvistettiin. Siinä on kaksi osaa: toiminnallinen ja tekninen osa. Toiminnallisessa osassa eritellään asumiseen ja asumiskokemukseen liittyviä toimia. Tekniseen osaan on koottu kiinteistön korjaamiseen liittyviä toimia.

Samalla vahvistettiin myös toimintasuunnitelma, joka avaa strategian tavoitteita konkreettisina toimenpiteinä.

– Vanamontiellä painotetaan asumisviihtyvyyden ohella korjauspuolta. Korjauksissa tullaan keskittymään pihan perusparannukseen, lukituksen uusimiseen, autotallien ovien huoltoon. Lisäksi uusitaan pihan roska– astiat, isännöitsijä Aho sanoo.

Toiveena on, että sekä hallitus että isännöitsijä saavat strategiasta tehokkaan työkalun seuraavalle kolmelle vuodelle.

Mari Schildt

Kirjoittaja: Mari Schildt

Asunto-osakeyhtiö on ihmiselle koti, mutta kansantaloudelle se on varallisuuden ja vaurauden perusta. Harva tulee ajatelleeksi, että hyvin hoidetut taloyhtiöt takaavat esimerkiksi sen, että maan pankit saavat maailmalta varoja lainattaviksi edelleen suomalaisille. Kun me luotamme taloyhtiöihimme, meihinkin luotetaan maailmalla.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Mari Schildt →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Taloyhtiöstrategia