Taloyhtiöllä voi olla monta strategiaa yhtä aikaa – näistä merkeistä tunnistat hyvän strategian

Kirjoittanut Tiina Komi 9.1.2023
Taloyhtiöstrategia Pixabay

Strategia pitää sisällään konkreettisia tekoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Se antaa toiminnalle suunnan ja helpottaa priorisoimista.

Strategia ymmärretään helposti väärin. Ajatellaan, että se on yksi lause tai virke, eikä nähdä, miten se liittyy visioon, missioon, tavoitteisin ja arvoihin. Yrittäjyyden professori Annika Tidström puhuu strategiakeitosta, jossa hienot sanat sekoittuvat monimutkaiseksi sopaksi. Strategiasta kannattaa kuitenkin tehdä helposti ymmärrettävä.

– Strategia on se, mitä tehdään. Se vastaa kysymykseen, miten saavutamme tavoitteemme.

Strategiasta puhutaan usein suunnitelmana. Mutta se ei ole vain suunnitelma vaan ihan konkreettisia tekoja.

Strategia on se, mitä tehdään.

Taloyhtiöllä voi olla monta strategiaa yhtä aikaa. Yksi voi liittyä esimerkiksi asukkaisiin ja osakkaisiin, toinen vastuullisuuteen, kolmas turvallisuuteen ja neljäs talouteen sekä investointeihin.

Jokainen isompi tavoite tarvitsee oman strategiansa. Strategiat kannattaa kuitenkin pitää yksinkertaisina. Huono strategia, johon on ympätty liian paljon asioita, tekee työstä liian monimutkaista.

Hyvän strategia pitää sisällään nämä tunnusmerkit

Hyvä strategia auttaa priorisoimaan eli laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen, tekemään valintoja, jättämään asioita pois ja keskittymään olennaiseen. Strategian ansiosta on helppo päättää esimerkiksi siitä, mihin taloyhtiön rahoja käytetään.

Hyvä strategia motivoi, ja siitä on helppo viestiä muille. Strategia kertoo siitä, mitä taloyhtiön arjessa tehdään. Se auttaa tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan. Hyvä strategia on ajankohtainen ja sopusoinnussa tavoitteiden kanssa.

Strategia näyttää suuntaa jokapäiväiselle tekemiselle.

Strategian luominen alkaa visiosta. Ensin täytyy olla visio eli tahtotila siitä, missä halutaan olla 3–5 vuoden kuluttua. Vision on oltava houkutteleva, mutta se saa olla sen verran vaikea, että siihen päästäkseen täytyy nähdä vähän vaivaa.

Kun visio on selvä, asetetaan tavoitteet, jotka on saavutettava, jotta visio toteutuu. Esimerkiksi, jos taloyhtiön visiona on energiatehokkuus, mietitään, miten se on saavutettavissa.

Strategisten tavoitteiden on oltava myös mitattavissa. Mittarit kannattaa suunnitella etukäteen. Mittaamalla asioita voi tehdä ajoissa tarvittavia korjausliikkeitä.

– Strategia näyttää suuntaa jokapäiväiselle tekemiselle. Se ei ole vain paperi, jonka hallitus laatii ja antaa isännöitsijälle. Strategia sinänsä ei ole tavoite, vaan se johtaa tavoitteeseen.

Yhteistyökumppanit on sitoutettava strategiaan

Tidströmin mielestä on tärkeää osallistaa taloyhtiön osakkaat strategian luomiseen ja keskustella yhdessä siitä, miten asiat taloyhtiössä tehdään, jotta päästään tavoitteisiin. Silloin taloyhtiön strategia ei jää etäiseksi, korkealentoiseksi asiaksi vaan tulee lähelle jokaisen asukkaan arkea. Osallistamista voi tehdä esimerkiksi asukaskyselyillä.

Kaikki taloyhtiön asukkaat, osakkaat sekä yhteistyökumppanit ovat mukana tekemässä strategiasta totta. Yhteistyökumppaneiden perehdyttäminen ja sitouttaminen taloyhtiön strategiaan on tärkeää.

– Strategiaa tarvitaan entistä enemmän nykyisessä maailmantilanteessa, jossa asiat muuttuvat nopeasti. Esimerkiksi kustannukset nousevat ja energian hinta rasittaa taloyhtiöitä.

Strategiaa tarvitaan entistä enemmän nykyisessä maailmantilanteessa.

Strategiakin voi olla vääränlainen, mutta Annika Tidström ei pidä sitäkään huonona asiana, sillä strategiaan voi aina tehdä muutoksia. Hyvin johdettu taloyhtiö on ketterä ja muutoskykyinen myös vastoinkäymisissä ja kriiseissä.

Eräänlaisesta strategiasta on kyse myös esimerkiksi silloin, kun huoltoyhtiön työntekijä sairastuu, eikä sijaista löydy, vaikka lunta pyryttää taivaan täydeltä. Taloyhtiön tavoitteena on turvallinen ja helppokulkuinen piha, joten ongelma on ratkaistava.

– Strategista ajattelua voi hyödyntää monella tavalla, sanoo Tidström.

Näin hallitus voi hyödyntää strategiaa

  • Visio vastaa kysymykseen siitä, minkälainen tai missä taloyhtiö haluaa olla 3–5 vuoden kuluttua. Strategia kertoo, miten visioon päästään ja millaisin tavoittein se toteutetaan.
  • Asettakaa tavoitteet vuoden tai kahden päähän ja seuratkaa niiden toteuttamista hallituksessa. Miettikää etukäteen, minkälaisin mittarein seuraatte tavoitteiden etenemistä.
  • Strategian ei ole tarkoitus pysyä vuodesta toiseen samana. Kun tavoitteeseen on päästy, voi asettaa uusia tavoitteita ja kehittää uusia vivahteita aiempiin tavoitteisiin. Jos tavoitteeseen ei päästä, strategiaa täytyy muuttaa.
  • Tehkää vain sellaisia valintoja ja päätöksiä, jotka tukevat taloyhtiön tavoitteita. Hyvä strategia helpottaa päätöksentekoa.

Lue myös: Tunnetko kotitalosi arvot ja tavoitteet? Lean-ajattelu auttaa myös taloyhtiön hallitustyössä

Tiina Komi

Kirjoittaja: Tiina Komi

Ajattelen, että taloyhtiö on osakkaidensa ja asukkaidensa summa. Taloyhtiö kehittäminen on yhteistyötä. Siksi ei ole yhdentekevää, miten suunnitelmia ja päätöksiä tehdään. Haluan nostaa jutuissani esiin asioita, jotka parantavat vuorovaikutusta ja helpottavat taloyhtiön hoitoa.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Tiina Komi →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Taloyhtiön johtaminen Taloyhtiöstrategia