Miten hissiremontin kustannukset jakautuvat taloyhtiöissä? Katso video

Kirjoittanut Maria Rautio 19.2.2019
Hissi kohottaa asuntojen arvoa

Hissin rakentaminen vanhaan kerrostaloon on järkevä investointi, jonka hintaan vaikuttaa muun muassa asuinkerros. Asunto-osakelaki säätää, miten hissin jälkiasennuksen kustannukset jaetaan.

Tulevina vuosina Suomessa tehdään ennätysmäärä hissiremontteja, kun vanhoihin, hissittömiin taloihin jälkiasennetaan hissejä ja vanhoja hissejä uusitaan. Toimiva hissi helpottaa asukkaiden elämää ja nostaa kiinteistön arvoa.

Hissiremontissa asuinkerros vaikuttaa oleellisesti osakkaan laskun suuruuteen: yläkerrosten osakkaat maksavat remontista enemmän kuin alakerrosten asunnonomistajat. Lain mukaan jälkiasennuskustannusten jakoperusteena on yhtiövastikeperuste kerrottuna osakehuoneiston kerroksella. Kustannusten jakaminen kerroksittain on yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista.

Jos hissi päätetään asentaa vain esimerkiksi osaan porrashuoneista, jaetaan asennuskustannukset kyseisen portaan osakkeenomistajien kesken edellä mainitulla tavalla kerroksittain.

Hissin huollosta maksavat myös hissittömät osakkaat

Hissipykälä koskee vain jälkiasennushankkeesta ja sen suunnittelusta aiheutuvia kustannuksia. Asennushankkeen jälkeiset kunnossapito- ja peruskorjauskustannukset sen sijaan jaetaan kaikkien osakkeenomistajien kesken normaalin vastikeperusteen mukaisesti.

Jos hissi asennetaan esimerkiksi vain yhteen kerrostalon kolmesta porrashuoneesta, joutuvat kahden muun portaan osakkaat kuitenkin jatkossa osallistumaan hissin huoltokustannuksiin. Riitatilanteissa taloyhtiön kannattaa pyytää hyvissä ajoin apua ulkopuoliselta asiantuntijalta. Juristin voi myös pyytää yhtiökokoukseen kertomaan asiasta.

Katso, miten As. Oy Porvoon Joenrannassa ratkaistiin hissin jälkiasennus ja miten uusi hissi on muuttanut asukkaiden arkea. Videolta saat myös lisätietoja hissikustannusten jaosta.

Sinun täytyy hyväksyä statistics, marketing evästeet katsoaksesi tämän videon.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Hissit