Kesätyöntekijä tulossa – mitä pitää huomioida?

Kirjoittanut Tuomas Lehtonen 13.6.2022
Pixabay

Taloyhtiö voi palkata kesätyöntekijän esimerkiksi pieniä huoltotöitä tekemään. Hallituksen tulee varmistaa, että nuoren työntekijän turvallisuus, vakuuttaminen ja palkka-asiat ovat reilassa.

Kesätyöntekijä työllistyy myös taloyhtiöön. Mitä asioita pitää huomioida kesätyöntekijän työturvallisuuteen liittyen, Suomen Yrittäjien neuvontalakimies Taija Lehtonen?

14-vuotiaan tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävän voi palkata työhön puoleksi peruskoulun kesäloma-ajasta. 15-vuotiaan oppivelvollisuuden suorittaneen henkilön voi ottaa työhön pidemmäksi ajaksi. Nuori on perehdytettävä työvälineiden käyttöön ja turvallisiin työtapoihin. Kesätyöntekijä tarvitsee myös tarvittavat suojavälineet.

Käsikäyttöisten työkalujen osalta lainsäädännössä ei ole mainittu ikärajoja. Moottorikäyttöisille työvälineille, esimerkiksi ruohonleikkurille, on erityisiä rajoituksia. Haastavissa olosuhteissa, kuten rinteissä tai esteisessä maastossa, työskentely katsotaan vaaralliseksi ja työskentely edellyttää vähintään 16 vuoden ikää. Alaikäisen tekemästä vaarallisesta työstä on ilmoitettava aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Esimerkkiluettelo nuorille vaarallisista töistä on nähtävissä Finlex-sivustolla.

Mitä vakuutuksia kesätyöntekijälle pitää ottaa?

Työntekijälle on hankittava työtapaturmavakuutus, jos kalenterivuoden aikana työnantajan maksamat palkat yhteensä ovat vähintään 1 300 euroa. 16 vuotta täyttäneestä työntekijästä maksetaan sairausvakuutusmaksu ja 17 vuotta täyttäneelle tarvitaan edellä mainittujen lisäksi työttömyys- ja työeläkevakuutus. Kesätyöntekijän ryhmähenkivakuuttamisen tarve riippuu noudatettavasta työehtosopimuksesta.

Työntekijälle on hankittava työtapaturmavakuutus, jos kalenterivuoden aikana työnantajan maksamat palkat yhteensä ovat vähintään 1 300 euroa.

Kuinka palkka maksetaan?

Palkkaa määriteltäessä on huomioitava alan työehtosopimuksessa määritelty minimipalkka sekä mahdolliset lauantai-, pyhä-, ilta- ja ylityökorvaukset. Kiinteistöpalvelualalla harjoittelijan tuntipalkka kesällä 2022 on 10,12 euroa. Kesätyön aikana kertyy muutama lomapäivä, jotka kesätyöntekijä saa lomakorvauksena lopputilissä.

Ennakonpidätys tehdään verokortin mukaisesti. Palkan, verojen ja sivukulujen laskennassa voi käyttää apuna Verohallinnon Palkka.fi-palvelua. Sivustolta voi myös tulostaa palkkalaskelman työntekijälle annettavaksi. Työntekijän palkka ja palkasta maksetut sosiaaliturvamaksut ilmoitetaan Tulorekisteriin.

Tuomas Lehtonen

Kirjoittaja: Tuomas Lehtonen

Asumisella on valtavan suuri merkitys meidän kaikkien elämään. Hyvä asuinympäristö edistää ihmisen hyvinvointia ja onnellisuutta. Kodeissa on myös kiinni valtaosa suomalaisten varallisuudesta. Toimittajana haluan olla välittämässä tietoa, jonka avulla Kotitalon lukijat voivat kehittää omista taloyhtiöistään yhä viihtyisämpiä, turvallisempia ja vetovoimaisempia asuinympäristöjä.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Tuomas Lehtonen →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Taloyhtiöstrategia