Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Voiko hallitus kokoontua ilman isännöitsijää?

Hallitus voi hyvin kokoontua ilman isännöitsijää, kun kyse on pienistä ja selkeistä asioista, kuten talkootöiden järjestämisestä, pyörätelineen paikasta tai kesäkukkien ostosta.

Jos pöydällä on isompia asioita, isännöitsijän kannattaa olla mukana, koska isännöitsijän rooli kokouksessa on merkittävä. Isännöitsijä tuo aiheeseen asiantuntijanäkökulmaa, varmistaa, että päätös on lainmukainen ja toimeenpanee päätöksen. Hän myös katsoo, että tarvittavia osapuolia on kuunneltu ja dokumentoi päätökset kokouspöytäkirjaan.

Hallituksen olisi hyvä ennen kokouksia käydä läpi tulevia asioita keskustellen, jotta kokousaikaa ei kulu pohdintoihin. Hyvä käytäntö on, että kootut ajatukset näistä keskusteluista tulevat yhdeltä hallituksen jäseneltä tiedoksi isännöitsijälle.

Jos jotakin isompaa asiaa koskeva kokous joudutaan pitämään ilman isännöitsijää, on tärkeää huolehtia, että hän saa tiedon kokouksesta. Näin hän voi tarvittaessa etukäteen tuoda hallituksen käyttöön oman asiantuntemuksensa käsiteltävästä asiasta. Jotta päätökset saadaan myös toteutettua, kokouksen jälkeen isännöitsijälle on tarpeen kertoa kaikki oleellinen.