Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Miten taloyhtiön siivous toteutetaan?

Suuremmissa taloyhtiöissä siivouspalvelut ostetaan yleensä ulkopuoliselta taholta.

Siisti ympäristö on taloyhtiölle käyntikortti. Lisäksi puhdas asuinympäristö lisää asukasviihtyvyyttä ja turvallisuutta. Taloyhtiöllä on lain mukaan velvollisuus pitää yhteiset tilat sekä ulkotilat kunnossa. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi rappukäytävien, saunatilojen ja muiden yhteisten tilojen siivouksesta huolehtimista.

Suuremmissa taloyhtiöissä siivouspalvelut ostetaan yleensä ulkopuoliselta taholta. Siivouspalvelut voivat sisältyä huoltosopimukseen, mutta yleisempää on hankkia siivouspalvelut siivousalan yritykseltä. Kun palvelut ostetaan ulkopuoliselta yritykseltä, taloyhtiön ei tarvitse huolehtia vakuutuksista. Yritys vakuuttaa oman toimintansa ja työntekijänsä.

Yksi mahdollisuus on myös palkata siivooja taloyhtiölle töihin, mutta työnantajana toimiminen ei välttämättä ole taloyhtiölle yksinkertaisin ratkaisu.

Siivous voidaan toteuttaa myös talkoilla, mutta talkootöihin ei voi pakottaa ketään osakkaista. Keneltäkään asukkaalta ei voida periä myöskään maksua siitä, ettei hän osallistu talkootöihin. Käytännössä talkootyöt ovatkin mahdollisia lähinnä pienissä taloyhtiöissä. Talkootöitä varten taloyhtiö voi harkita vakuutuksen ottamista, kuten esimerkiksi ryhmätapaturmavakuutusta.