Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Onko hallituksen varajäseniä pakko valita?

Taloyhtiön hallituksen varajäsen on nimensä mukaisesti jäsen, joka osallistuu toimintaan etenkin silloin, kun varsinainen jäsen ei pääse esimerkiksi kokouksiin.

Varajäsenten valinta riippuu hallituksen koosta ja taloyhtiön yhtiöjärjestyksestä. Lähtökohtaisesti taloyhtiön hallituksessa on oltava 3-5 jäsentä, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Jos hallituksessa on siis vähemmän kuin kolme jäsentä, tarvitaan ainakin yksi nimetty varajäsen. Myös isommassa hallituksessa voi olla varajäseniä, jos näin on kirjattu yhtiöjärjestykseen.

Lain mukaan taloyhtiön hallituksen varajäsen on pakko kutsua kokoukseen silloin, kun joku varsinainen jäsen ei pääse paikalle. Lain mukaan on kuitenkin myös täysin sallittua, että kaikissa hallituksen kokouksissa ovat läsnä sekä varsinaiset että varajäsenet. Näin varajäsenet pysyvät kärryillä taloyhtiön tilanteesta ja hallituksen tekemisistä.

Varajäsenet eivät voi kuitenkaan käyttää äänioikeutta, jos kaikki varsinaiset jäsenet ovat kokouksessa paikalla. Tällaisista kokouksista ei myöskään makseta varajäsenille kokouspalkkiota, ellei asiasta ole päätetty yhtiökokouksessa.

Jos hallituksen jäsenille ei ole valittu yhtiökokouksessa henkilökohtaisia varajäseniä, voi taloyhtiön hallitus itse päättää, missä järjestyksessä varajäseniä kutsutaan tuuraamaan.