Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Miten taloyhtiön hallitus kootaan?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiöllä on oltava aina hallitus. Useimpien taloyhtiöiden hallitukset valitaan kevään yhtiökokouksissa. Hallitukseen on kuuluttava vähintään kolme jäsentä ja enintään viisi jäsentä, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Jos jäseniä valitaan vähemmän kuin kolme, taloyhtiön hallitukseen tulee valita ainakin yksi varajäsen. Hallitus valitsee itselleen puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla taloyhtiön osakas, sillä esimerkiksi myös vuokralainen ja sijoittaja ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Jäsenen tulee kuitenkin olla täysi-ikäinen.

Asunto-osakeyhtiölaki ei määrittele hallituksen jäsenten kausien enimmäismäärää. Yleensä hallitusten jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallituksen jäsenenä toimiminen on kuitenkin vapaaehtoista, joten jäsen voi erota milloin tahansa ilmoittamalla siitä hallitukselle. Jos kaikki hallituksen jäsenet eroavat, ovat he itse vastuussa siitä, että yhtiökokous kutsutaan koolle valitsemaan uudet jäsenet.