Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Kuka johtaa yhtiökokousta ja mistä hän vastaa?

Vastaus: Yhtiökokouksen puheenjohtaja valitaan yhtiökokouksen aluksi. Useimmiten tehtävään valitaan taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Jos hallituksen puheenjohtaja ei ole läsnä kokouksessa, voidaan puheenjohtajaksi nimetä myös osakas tai hallituksen jäsen. Joskus puheenjohtajaksi voidaan kutsua myös ulkopuolinen asiantuntija, esimerkiksi lakimies.

Isännöitsijä toimii yhtiökokouksen sihteerinä, mutta poikkeustilanteissa hän voi lisäksi toimia yhtiökokouksen puheenjohtajana.

Aina kun ehdokkaita puheenjohtajan tehtävään on useampia, suoritetaan vaali, jossa eniten ääniä saanut voittaa. Tasatilanteessa arpa ratkaisee puheenjohtajan.

Puheenjohtajan tehtävät perustuvat asoy-lakiin ja kokouskäytäntöihin. Tärkein tehtävä on johtaa kokousta ja varmistaa, että kaikki esityslistan asiat käsitellään. Puheenjohtaja huolehtii, että osakkaiden kanta käsiteltäviin asioihin saadaan selville. Jos yksimielisyyttä ei ole, puheenjohtaja poimii keskusteluista vastaehdotukset ja huolehtii äänestyksistä.

Puheenjohtajalla on oikeus myös rajoittaa osakkaiden puheoikeutta, jos puheenvuorot eivät koske käsiteltävää asiaa ja kokouksen aikataulu venyy.