Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Miten saan hallitustyöstä maksettavan palkkion?

Taloyhtiön hallitustyöstä saa monessa taloyhtiöstä palkkion. Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle voidaan maksaa palkkiota kuukausittain, kokouskohtaisesti tai esimerkiksi kerran vuodessa. Korjaushankkeiden aikaan voidaan maksaa palkkiota myös työmaa- ja suunnittelukokouksista.

Palkkioiden määrästä ja muista yksityiskohdista päätetään yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa vasta, kun palkkioiden ja kulukorvausten määrästä on päätetty. Näin kukaan ei ole päättämässä itselleen maksettavista palkkioista.

Palkkio on veronalaista tuloa. Maksajan eli taloyhtiön tulee tehdä maksusta ennakonpidätys, joten hallituksen jäsenten tulee toimittaa verokortti palkkion maksajalle eli käytännössä isännöinnille. Jos verokorttia ei toimita, ennakonpidätys on 60 prosenttia.

Taloyhtiöiden on ilmoitettava hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja kustannusten korvaukset tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki maksetut korvaukset, euromääräistä alarajaa ei ole. Ilmoituksen tekee maksun tilittäjä eli käytännössä isännöinti.