Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Onko hallituksen kokoukseen pakko osallistua?

Taloyhtiön hallituksen jäsenyys on luottamustehtävä. Jos tietää jo ennalta, ettei tule ehtimään kokouksiin tai ei ole motivaatiota osallistua, miksi silloin edes pyrkisi hallitukseen?

Useimmilla ihmisillä on toki muutakin elämää kuin taloyhtiön hallituksen kokouksissa istuminen, joten välillä voi käydä niin, ettei kokoukseen yksinkertaisesti ehdi osallistua. Maailma ei kaadu siihen. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää.

Hallituksen on kuitenkin hyvä järjestää kokouskäytäntönsä sellaisiksi, että osallistuminen on helppoa. Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus antaa tähän neuvot: Ensimmäisenä hallitus laatii toimintaansa varten työjärjestyksen ja kokoussuunnitelman. Suunnitelmassa mainitaan ennen seuraavaa yhtiökokousta pidettävien kokousten ajankohdat ja asialistalla olevat merkittävät asiat. Kun kokoukset on merkitty valmiiksi kalenteriin, on helpompi järjestää itsensä paikalle.

Hyvä käytäntö myös on, että hallituksen kokoukseen voi osallistua vaikka puhelimella tai WhatsAppilla. Yksittäisistä asioista voi pitää sähköpostikokouksia.