Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Millaisia päätöksiä taloyhtiön työryhmät voivat tehdä?

Erilaiset työryhmät ja vastuuhenkilöt ovat taloyhtiön hallitukselle tärkeä apu. Tavallisesti niitä käytetään asumisviihtyvyyden parantamiseen ja erilaisten hankkeiden valmisteluun.

Pihatoimikunnan kaltaisia epävirallisia työryhmiä tai muita vastuutehtäviä voidaan perustaa vain hallituksen tai yhtiökokouksen päätöksellä. Samalla määritellään työryhmän tehtävät, kokoonpano ja toimikauden pituus. Hallituksen pitää tiedottaa asukkaille epävirallisten toimielinten perustamisesta: mitä ja miksi on perustettu, keitä tehtävään on valittu ja mitä he tekevät.

Käytännössä epäviralliset toimielimet ovat hallituksen apuvälineitä. Ne eivät voi itse tehdä päätöksiä ilman hallituksen tai yhtiökokouksen nimenomaista valtuutusta. Työryhmien jäsenet eivät ole juridisessa vastuussa toiminnastaan, vaan he toimivat aina hallituksen vastuulla.

Työryhmiin valittujen tai muiden vastuuhenkilöiden pitää myös ymmärtää, että he eivät voi ottaa hallituksen tai isännöinnin roolia missään asiassa.