Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Millaisia päätöksiä hallituksen puheenjohtaja saa tehdä itsenäisesti?

Ei minkäänlaisia.

Puheenjohtajan toimivalta ei ole sen suurempi kuin muidenkaan hallituksen jäsenten, vaan hallitus tekee päätöksiä yhdessä enemmistöllä. Ainoastaan sellaisessa äänestystilanteessa, jossa äänet menevät tasan, puheenjohtajan kanta ratkaisee. Tästäkin voidaan poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksellä.

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat esimerkiksi hallituksen koolle kutsuminen ja kokouksen johtaminen. Puheenjohtaja vastaa myös hallituksen pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja huolehtii, että hallitus täyttää sille kuuluvat tehtävät. Moni asia hoituu yhteistyössä isännöinnin kanssa.

Myös isännöitsijäntodistuksen antaminen on puheenjohtajan velvollisuus silloin, kun taloyhtiöllä ei ole isännöitsijää tai tämä on esteellinen.

Puheenjohtajalla voi olla taloyhtiön nimenkirjoitusoikeus yksin, mutta sekään ei tarkoita, että puheenjohtaja tekisi yksin päätöksiä. Hallituksen täytyy päätöksen teon jälkeen valtuuttaa puheenjohtaja tekemään hallituksen toimivaltaan kuuluvat asiat.