Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Miksi osakkaiden mielipidettä pitäisi kysyä?

Suomalaisessa asunto-osakeyhtiössä osakkaat omistavat yhtiön yhdessä. Yhtiön olemassaolon tarkoitus on huolehtia rakennuksen suunnitelmallisesta kunnossapidosta. Tältä pohjalta osakkaiden mielipide – tai osakkaiden enemmistön mielipide – on siis kaikista tärkein. Kun omistetaan yhdessä, ei voi olla niin, että pieni porukka päättää ja linjaa kaiken.

Usein kuitenkin käy niin, että osakkaat ovat passiivisia eivätkä välttämättä osallistu kovin innokkaasti edes yhtiökokoukseen, jossa he voisivat käyttää valtaansa. Tästä voi tulla hallitukselle sellainen käsitys, että osakkaita ei kiinnosta. Se on kuitenkin ajatusharha. Osakkaiden passiivisuus johtuu usein siitä, että yhtiökokous ei formaattina sovi mielipiteiden keräämiseen ja yleiseen keskusteluun. Toiseksi osakkaat kärsivät yleisesti tiedonpuutteesta, koska taloyhtiöissä viestitään heikosti. On vaikea kommentoida asioita, joista ei tiedä.

Hallituksen vastuullinen ja tärkeä tehtävä on hankkia tietoonsa osakkaiden näkemykset siitä, millaisia tarpeita heillä on ja miten he haluavat kehittää yhteistä yhtiötä. Vain tältä pohjalta hallitus voi tehdä perusteltuja päätöksiä. Yksi keino osakkaiden ja asukkaiden kuulemiseen on asukaskysely.