Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Kieltääkö laki hallitukselta epärationaaliset päätökset?

Voisi todeta, että taloyhtiön hallitus on juuri niin fiksu kuin sen kokoonpanosta päättäneet osakkaat. Siksi hallituksen valinta yhtiökokouksessa onkin osakkaiden tärkeimpiä tehtäviä.

Missään laissa ei suoranaisesti kielletä tyhmiä ehdotuksia tai päätöksiä, mutta päätösehdotusten pitää olla huolellisesti valmisteltuja ja hallituksen toimivallan puitteissa tehtyjä.

Jonkun mielestä esimerkiksi asumiskustannuksia nostavan remontin teettäminen voi olla mitä järjettömintä, vaikka toinen mieluusti maksaisi enemmän mukavuuksista. Osakkaiden intressit taloyhtiössä voivat olla hyvin erilaiset. Kuka sitten määrittelee, onko hallituksen esitys tai päätös järjetön vai ei? Hyvä hallitus selvittää osakkaiden mielipiteet ja toimii sen mukaan.

Hallituksen toimintaa ohjaava ydinperiaate on toimia huolellisesti ja yhtiön edun mukaisesti. Käytännössä kaikkiin päätöksiin liittyy vaihteleva määrä epävarmuutta. Hyvä hallintotapa -suosituksen mukaan riittävänä huolellisuutena voidaan pitää sitä, että ratkaisujen taustaksi on hankittu tilanteen edellyttämä asianmukainen tieto, jonka perusteella on tehty johdonmukainen päätös.