Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Hallituksemme on riitaisa, mitä voimme tehdä?

Hallituksen riitaisuus johtuu usein joko henkilökemioista tai näkemyseroista. Tilanteessa, jossa vastustetaan vain periaatteesta, nämä kaksi ovat menneet sekaisin. Riitaisuuden syyt olisi kuitenkin hyvä erottaa toisistaan, koska niihin toimivat erilaiset ratkaisut.

Jos kyse on henkilökemioista, puhuminen ja kuunteleminen on paras ratkaisu. Erittäin riitaisassa tilanteessa voi pyytää avuksi ulkopuolista sovittelijaa (sellaista tarjoaa esimerkiksi Naapuruussovittelun keskus). Vaikeassa tilanteessa voi olla apua siitäkin, että hallitukseen palkataan mukaan hallitusammattilainen. Jo ulkopuolisen jäsenen läsnäolo voi rauhoittaa tilannetta.

Jos kyse taas on puhtaasti asioista ja näkemyseroista, hallituksen jäsenten kannattaa palata sen perusasian äärelle, että taloyhtiön johto tekee töitä koko taloyhtiön hyväksi. Hallituksen linjanvetojen, valintojen ja päätösten pohjalta pitäisi aina löytyä osakkaille ja asukkaille tehty kysely asumiseen liittyvistä odotuksista sekä tältä pohjalta laadittu taloyhtiöstrategia. Puheenjohtaja tai kukaan muu hallituksen jäsen ei tee päätöksiä yksin, vaan päätökset tehdään kokouksissa strategian pohjalta.