Kaikkien ääni kuuluviin taloyhtiön strategiassa

Kirjoittanut Minna Huuhka, Maria Rautio 19.2.2019
Myös lapset kannattaa ottaa mukaan taloyhtiön päätöksentekoon ja kysyä heiltä, mitä he haluavat asumiseltaan. Luolavuoren koulun oppilaat piirsivät unelmiensa taloyhtiön. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Taloyhtiön strategian avulla voidaan varmistaa, että hiljaiset – esimerkiksi lapset ja vanhukset – saavat äänensä kuuluviin taloyhtiön päätöksenteossa.

Huolella laadittu strategia on ratkaisu moniin ongelmiin taloyhtiöissä. Suunnitelma tulevaisuuden päämääristä nopeuttaa taloyhtiön päätöksentekoa. Hyvin laaditussa strategiassa otetaan kantaa kaikkiin asumisen ja kiinteistönpidon osa-alueisiin, kuten lasten ja erityisryhmien tarpeisiin myös yhteisöllisyyden kehittämiseen ja yleiseen viihtyvyyteen.

Kevään mittaan on paljon puhuttu esimerkiksi lasten huomioimisesta taloyhtiöissä. Strategialla voidaan vaikuttaa siihen, että taloon saadaan toimivat ja kaikille sopivat yhteiset pelisäännöt.

Asukaskyselyllä alkuun

Kun osakas, hallitus tai isännöinti tekee aloitteen strategian laatimisesta, sen työstäminen voi alkaa hallituksen päätöksellä. Aluksi hallitus ja isännöitsijä kokoavat yhteen taloyhtiön tiedot aina historiasta taloustilanteeseen.

Onnistuneen strategian taustalla on huolellisesti toteutettu asukaskysely.

Onnistuneen strategian taustalla on huolellisesti toteutettu asukaskysely, johon vastaavat taloyhtiön osakkaat ja vuokralaiset sekä taloyhtiössä toimivat yrittäjät. Strategian olennaisimmat suuntaviivat syntyvät sen pohjalta. Kyselyssä ääneen pääsevät myös ne, jotka eivät yleensä tuo mielipiteitään kokouksiin ja epävirallisiin keskusteluihin. Näin yksittäisten ihmisten näkemykset eivät jyrää muita.

Päätöksenteko helpottuu

Useimmat taloyhtiön strategiassa esiintyvät suuntaviivat kulminoituvat rahakysymyksiin. Jos kyselyyn vastanneet haluavat profiloitua vaikkapa lapsiystävällisenä taloyhtiönä ja nostaa asumisen tasoa, tulee pohtia, miten taloyhtiön talous vastaa toiveeseen.

Kyselyn vastauksista voi myös nousta esiin toive turvallisuuden ja esteettömyyden parantamisesta tai vaikkapa vihreiden arvojen vaalimisesta. Mitä niiden edistämiseksi voidaan tehdä ja miten nämä seikat huomioidaan tulevissa remonteissa?

Lopulta muodostetaan esitys tulevasta strategiasta, ja esitys viedään yhtiökokouksen päätettäväksi. Strategiassa pitää näkyä taloyhtiön yleinen mielipide, vaikka se olisi hyvin erilainen kuin hallituksen näkemys. Strategia voidaan ottaa käyttöön heti, kun yhtiökokous on hyväksynyt sen.

Strategia helpottaa ja nopeuttaa hallituksen työskentelyä ja isännöinnin työtä, koska siitä on helppo tarkastaa, mitä mieltä osakkaiden enemmistö on. Isännöitsijäntodistuksen liitteisiin lisätty taloyhtiön strategia on myös asunnon myyntivaltti. Ostajat saavat kertavilkaisulla käsityksen taloyhtiön linjasta ja ajatusmaailmasta.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Asukaskysely Taloyhtiöstrategia