Isännöitsijät toivovat malttia tupakointikieltojen hakemiseen

22.1.2019
Taloyhtiö voi hakea tupakointikieltoa, mutta sen valvonta voi olla vaikeaa.

Tammikuussa 2017 julkistettu ohje opastaa taloyhtiöitä tupakointikieltojen hakemisessa. Isännöitsijöitä huolestuttaa, että kieltojen hakemisesta tulee paljon lisätöitä isännöinnille sekä turhia odotuksia ja kustannuksia osakkaille.

Uuden tupakkalain myötä taloyhtiöt voivat hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä huoneistoparvekkeille ja -pihoille sekä sisälle huoneistoihin. Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki ja Valvira ovat yhteistyössä laatineet ohjeet, jotka opastavat taloyhtiöitä tupakointikieltojen hakemisessa ja yhtenäistävät asian viranomaiskäsittelyä.

Nyt julkaistavat ohjeet käsittelevät kieltojen hakemista huoneistoparvekkeille ja -pihoille. Huoneistojen sisälle haettavien kieltojen osalta ohjeistukset valmistuvat myöhemmin keväällä.

Ohje sisältää muun muassa taloyhtiöiden odottamat neuvot siitä, miten tupakkalain mukainen huoneiston haltijan kuuleminen toteutetaan ennen kiellon hakemista. Tähän on lomakepohja sekä sen täyttöesimerkki. Mukana on myös kieltohakemuslomake.

Hutiloidut hakemuslomakkeet rahan tuhlausta

Viranomainen laskuttaa hakemuksen käsittelyyn käytetyistä työtunneista. Taloyhtiö säästää kuluissa, kun hakemus on täytetty oikein ja kuuleminen toteutettu kattavasti. Siksi hakuprosessi on suositeltavaa jättää ammattilaisen eli isännöinnin tehtäväksi. Siitäkin luonnollisesti tulee kuluja.

“Kieltojen hakeminen teettää työtä, joka aiheuttaa osakkaille turhia kustannuksia.”

Tupakkalaki on jälleen yksi lakimuutos, joka lisää isännöinnin työmäärää ja osaamisvaatimuksia.

– Isännöitsijöitä huolestuttaa, että kiellot toimivat käytännössä huonosti. Niiden hakeminen teettää työtä, joka aiheuttaa osakkaille turhia kustannuksia, lakiasiantuntija Tommi Leppänen Isännöintiliitosta toteaa.

Kielto vaatii valvontaa ja viestintää

Jos kielto tulee voimaan, isännöinti ei valvo tupakointikieltojen noudattamista. Kunnan asettamaa kieltoa valvoo lain mukaan kunta, joka voi asettaa kieltoa rikkovalle uhkasakon. Valvontaa tehdään ilmiantojen perusteella. Viranomainen siis tekee tarkastuskäynnin saatuaan ilmiannon. On hyvä tietää, että esimerkiksi parveketupakoinnin valokuvaaminen voi olla salakatselua ja siten rangaistavaa.

“Riidat eivät välttämättä lopu viranomaiskieltoon.”

– Riidat eivät siis välttämättä lopu viranomaiskieltoon. Ennen kieltojen hakemista kannattaa aina keskustella muista keinoista: esimerkiksi tupakointipaikan osoittaminen taloyhtiön pihalta voi auttaa, Leppänen muistuttaa.

Taloyhtiön johdon, eli isännöinnin ja hallituksen, tehtäväksi tulee myös kieltojen hakemiseen liittyvä viestintä.

– Huolellinen menettely edellyttää, että osakkaita ja asukkaita informoidaan jo etukäteen hakemuksen tekemisestä, ja lisäksi heille kerrotaan, miksi esimerkiksi kuulemispyyntöihin on tärkeää vastata. Taloyhtiön täytyy myös tiedottaa tehdyistä viranomaispäätöksistä, Leppänen sanoo.

Ohjeet löytyvät täältä.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Tupakka