Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Kylpyhuoneremontista kosteusvaurio – ei korvausvastuuta

Taloyhtiö vaati huoneiston edellisiltä omistajilta korvauksia vesivahingosta ja kosteusvauriosta, jonka syyksi paljastuivat virheet muutaman vuoden takaisessa kylpyhuoneremontissa.

Tapahtumat

Rivitalohuoneistossa havaittiin kosteusvaurio vuonna 2011. Selvisi, että pesukoneen poistoputki oli asennettu väärin kylpyhuoneremontissa, jonka huoneiston edelliset omistajat olivat teettäneet vanhassa asunnossaan kolme vuotta aiemmin. Asunto-osakeyhtiö vaati heiltä vahingonkorvauksia 30 300 euroa viivästyskorkoineen.

Oikeudessa lähdettiin ratkomaan muun muassa sitä, olivatko edelliset omistajat menetelleet huolimattomasti valitessaan aikoinaan remontintekijää.

Käräjäoikeudessa asunto-osakeyhtiön kanne hylättiin, ja se määrättiin suorittamaan vastaajille oikeudenkäyntikulukorvauksia noin 13 000 euroa viivästyskorkoineen. Asian puintia jatkettiin hovioikeudessa.

Oikeudellinen arviointi

Kylpyhuoneremontti oli tehty vuonna 2008, joten tapauksessa sovellettiin remontin tekoaikana voimassa ollutta asunto-osakeyhtiölakia. Sen mukaan osakkeenomistajalla on paitsi velvollisuus pitää huoneistonsa sisäosat ja muut hallinnassaan olevat tilat kunnossa myös oikeus tehdä niihin muutoksia.

Muutostyöstä, joka voi vaikuttaa kantaviin rakenteisiin, talon eristyksiin, taloon asennettuihin vesi-, sähkö-, kaasu- tai vastaaviin johtoihin tai ilmanvaihtojärjestelmään, on ennen sen aloittamista ilmoitettava taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle.

Hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus valvoa, että muutostyö suoritetaan rakennusta vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Osakas ei nykyisenkään lain mukaan vastaa käyttämänsä itsenäisen urakoitsijan huolimattomuudesta, jos osakas on urakoitsijaa valitessaan toiminut huolellisesti.

Tuomio

Hovioikeudessa esitetyn näytön perusteella ei ilmennyt aihetta epäillä myyjien huolimattomuutta kylpyhuoneremontin tekijän valinnassa.

Sillä seikalla, että he olivat valinneet työhön yksityishenkilön remontointiyrityksen sijaan tai, että remontin suorittajan vedeneristyssertifikaatti ei ollut enää voimassa remontin aikana, ei ollut merkitystä. Näyttämättä jäi sekin, että vastaajien olisi tullut havaita putkiliitännän olleen erilainen kuin ennen remonttia.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua ja asunto-osakeyhtiö velvoitettiin korvaamaan vastaajien 7 000 euron oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa korkoineen.

Artikkelissa on käytetty lähteenä Editan verkkopalvelua Edilexiä.