Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Taloyhtiö joutui korvaamaan liian korkean kynnyksen

Putkiremontin jälkeen pesuhuoneen kynnys kasvoi liki 16 senttiseksi. Osakas reklamoi asiasta ja lopulta päädyttiin hovioikeuteen.

Tapahtumien kulku

Taloyhtiössä oli tehty putkiremontti vuosien 2012 ja 2013 aikana. Ensimmäisessä kerroksessa putkiremontti toteutettiin sillä tavalla, että viemäriputket sijoitettiin pesuhuoneen kantavan lattiarakenteen päälle. Sen sijaan ylemmissä kerroksissa viemäriputket vietiin lattiarakenteiden alle.

Ensimmäisen kerroksen osakas pahoitti mielensä liian korkeaksi jääneestä pesuhuoneen kynnyksestä. Osakas näki ensin vastaavanlaisen lopputuloksen eräässä toisessa saman talon ensimmäisen kerroksen huoneistossa. Sen jälkeen hän ilmoitti taloyhtiölle, että hänen huoneistonsa pesuhuoneen kynnys ei saa nousta liian korkeaksi. Kynnyksen korkeus kuitenkin kasvoi kuin kasvoikin remontin seurauksena myös hänen asuinhuoneistossaan noin seitsemästä senttimetristä jopa 15,9 senttimetriin.

Osakas reklamoi kynnyksestä kuukauden sisällä neljä kertaa taloyhtiölle. Taloyhtiö ei reagoinut osakkaan kynnysreklamointeihin, ja niin osakas tilasi tavarantarkastuksen. Siinä todettiin, että kynnys on liian korkea.

Tuomio

Hovioikeus katsoi, että remontti olisi voitu toteuttaa niin, että kynnyskorkeus olisi jäänyt matalammaksi. Kysymys oli virheestä. Yhtiö oli hovioikeuden mielestä toiminut huolimattomasti, kun se oli sallinut huoneiston käyttöturvallisuutta merkittävästi heikentävän rakenteen. Hovioikeus velvoitti taloyhtiön madaltamaan kyseisen kynnyksen ja korvaamaan tavarantarkastuksesta aiheutuneet kulut.

Oikeudellinen arviointi

Keskeistä on, olisiko remontti voitu toteuttaa niin, että pesuhuoneen kynnyskorkeus olisi jäänyt matalammaksi. Vaihtoehtoja ei ollut yhtiössä selvitetty, ja siksi hankesuunnittelu katsottiin puutteelliseksi. Ratkaisusta ei kuitenkaan voi vetää johtopäätöstä, ettei taloyhtiö saisi valita vaihtoehtoisista hyvän rakennustavan mukaisista toteutustavoista haluamaansa.

Lähde: Vaasan hovioikeus 8.11.2018, tuomio nro 467.