Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Hallitus päätti korjata puheenjohtajan katon – joutuivat korvaamaan taloyhtiölle 70 000 euroa

Hallituksen jäsenet joutuivat korvaamaan taloyhtiölle vahingon, kun he päättivät puheenjohtajan katon korjaamisesta. Korjaus kohdistui osiin, jotka eivät kuuluneet taloyhtiön vastuulle.

Tapahtumien kulku

Taloyhtiön hallitus oli päättänyt hallituksen puheenjohtajan katon korjauksesta. Katossa oli todettu vaurioita, joiden syy oli epäselvä.

Ennen päätöstään hallitus oli toimittanut osakkaille kutsut varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kokouskutsussa ei ollut mitään mainintaa mahdollisesta katon korjauksesta. Yhtiökokouksen pöytäkirjaan oli kokouksen jälkeen kirjattu, että korjausmäärärahoja käytetään kunnossapitotarveselvityksen mukaisiin töihin ja niiden valmisteluun sisältäen kattorakenteista löytyneiden kosteusvaurioiden korjaukset.

Tällaista päätöstä ei yhtiökokouksessa kuitenkaan tehty, vaan katon puutteista oli siellä ainoastaan keskusteltu.

Taloyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen huoneisto toimii yhtiössä omakotitalomaisesti, ja osakkaan kunnossapitovastuu käsittää rakennuksen tai rakennuksen osan kunnossapitovastuun kokonaisuudessaan sisältäen muun muassa rakenteet. Yhtiöjärjestyksessä olevan vastuunjakotaulukon mukaan yhtiön vastuulle kuuluu vesikaton kunnossapito ja osakkaan vastuulle yläpohjaan liittyvä kunnossapito.

Oikeudenkäynnissä kuultujen teknisten asiantuntijoiden mukaan katon vauriot olivat voineet johtua monesta eri syystä, mutta siitä ei ollut näyttöä, että vauriot olisivat syntyneet yhtiön vastuulla olevan vesikaton vuodosta.

Tuomio

Hovioikeus katsoi, että hallitus oli ylittänyt toimivaltuutensa päättäessään korjata katon yhtiön kustannuksella sisältäen osakkaan vastuulle kuuluneet osat. Hallituksen jäsenet määrättiin korvaamaan yhtiölle korjauksen kustannukset.

Vahingon määrää arvioitaessa otettiin yhtiön hyötynä huomioon vesikaton käyttöiän pidennys, ja korvauksista vähennettiin 10 000 euroa. Hallituksen jäsenten tuli korvata yhtiölle noin 70 000 euroa sekä oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Hallituksella ei ollut perusteltua syytä olettaa korjausten kuuluvan yhtiön vastuulle. Hallituksen olisi pitänyt selvittää kunnossapitovastuu asianmukaisesti. Mikäli kunnossapitovastuun jakautuminen on epäselvää, tulee asiaa selvittää asiantuntijoiden avulla.

Hallituksen tulee myös kiinnittää erityistä huolellisuutta päätöksentekoon, kun on kyse hallituksen jäsenen huoneiston korjauksesta.

Helsingin HO S 18/912