Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Osakkaat äänestivät oman muutostyönsä puolesta

Yhtiökokous äänesti huoneistoon jo tehdyn muutoksen rakennusluvasta. Äänestykseen osallistuivat myös huoneiston osakkaat itse. Hovioikeuden mukaan esteelliset osakkaat eivät voineet tehdä päätöksiä.

Tapahtumien kulku

Paritaloyhtiön toiseen huoneistoon oli tehty 70- ja 90-luvuilla muutoksia, jotka olivat rakennusluvan vastaisia. Huoneiston viereiseen varastotilaan vievää ovea oli levennetty 1,5 metriä, ja varastotilaa oli tämän jälkeen käytetty käyttötarkoituksen vastaisesti asuintilana. Huoneiston osakkaat hakivat vuosikymmeniä myöhemmin rakennuslupaa tekemilleen muutoksille.

Taloyhtiön toinen osakas vaati asiasta yhtiökokouksen päätöstä ja vetosi osakkaiden esteellisyyteen. Eiväthän osakkaat, jotka muuten muodostivat tämän taloyhtiön hallituksen, voineet tehdä päätöstä rakennusluvan hakemisesta omille muutoksilleen. Muutoksen tehneiden osakkaiden itsensä mielestä pelkkä rakennusluvan hakeminen ei ole laissa tarkoitettu uudistus, varsinainen muutoshan oli jo tehty. Kolmen hengen yhtiökokous päätti, etteivät hallituksen jäsenet olleet esteellisiä.

Päätöstä vastaan äänestänyt osakas vei asian eteenpäin ja vaati oikeudessa, että tuomioistuin kieltää taloyhtiötä panemasta rakennusluvan hakemiseen liittyviä päätöksiä täytäntöön. Osakas vaati lisäksi, että hänet valtuutetaan käyttämään asunto-osakeyhtiön puhevaltaa viranomaisten suuntaan kyseisessä asiassa.

Tuomio

Hovioikeus arvioi, oliko kyseessä pykälässä tarkoitettu uudistus, jonka perusteella huoneiston osakkaat olivat olleet asiassa esteellisiä äänestämään. Lisäksi se arvioi, oliko päätöksiin vaikuttanut se, että esteelliset osakkaat olivat osallistuneet äänetykseen. Koska niin oli, päätöksen moittiminen tuli kyseeseen.

Hovioikeus totesi yhtiökokouksen tekemät päätökset pätemättömiksi. Taloyhtiö joutui korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arvio

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja tai hänen valtuutettunsa ei saa yhtiökokouksessa äänestää asiassa, joka koskee sellaista osakkeenomistajan osakehuoneiston uudistusta tai muuta kuin välttämätöntä kunnossapitoa, joka poikkeaa muiden osakkeenomistajien hallinnassa olevien huoneistojen kunnossapidosta tai uudistamisesta. Kyseinen pykälä soveltuu myös silloin, kun päätetään yhtiön puhevallan käyttämisestä oikeudenkäynnissä tai muussa asiassa.

Lähde: Edilex, Helsingin hovioikeus 22.10.2018, Dnro S 17/1127