Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Tilaajavastuulakia täytyy noudattaa myös taloyhtiön työmaalla

Asunto-osakeyhtiö on tilaajavastuulaissa tarkoitettu tilaaja, päätti Helsingin hallinto-oikeus.

Helsinkiläinen taloyhtiö oli jättänyt hankkimatta tarvittavat selvitykset korjausrakentamisessa käytetystä ulkopuolisesta työvoimasta ja yritti vetäytyä vastuusta.

Työsuojeluviranomaiset tekivät työmaalle tarkastuksen ja määräsivät laiminlyönnistä sakot. Hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen taloyhtiön pitää maksaa laiminlyöntimaksu.

Tilaajavastuulaki velvoittaa tilaajan eli myös taloyhtiön tilaajana tarkistamaan, että sopimuskumppani on hoitanut yhteiskunnalliset velvoitteensa. Taloyhtiöt ovat melko isoja rakennuspalveluiden ja työn tilaajia.

Laki koskee kaikkia työsuhteita ja urakoita, joiden arvo ennen arvonlisäveroa ylittää 7 500 euroa tai jos työskentely ylittää kymmenen työpäivää.

Tilaajan on tarkistettava muun muassa tietyt rekisterimerkinnät, kaupparekisteriote, verotiedot, eläke- ja tapaturmavakuutusasiat sekä liiketoimintakiellot aina ennen sopimuksen solmimista.

Taloyhtiöt vastuussa myös urakkatiedoista

Viime heinäkuun alusta alkaen rakennustyömaan päätoteuttajan on myös pitänyt huolehtia, että luettelo työmaalla työskentelevistä on ajan tasalla. Sen lisäksi työntekijätiedot toimitetaan verottajalle kuukausittain aina kun hankkeen kokonaisarvo ylittää 15 000 euroa.

Kesästä asti  rakentamispalveluiden tilaajien eli myös taloyhtiöiden on pitänyt ilmoittaa verottajalle myös urakkatiedot ja maksamansa maksut.

Miten taloyhtiön tulee toimia?

Taloyhtiön kannattaa miettiä ajoissa, kuka nimetään urakan päätoteuttajaksi. Tällöin tiedonantovelvollisuus työntekijöistä siirtyy päätoteuttajaksi nimetylle kumppanille.

Urakkatietojen hallinnoinnista ja ilmoittamisesta tulee sopia etukäteen. Yleensä urakkatiedot toimittaa isännöinti. Kannattaakin määritellä isännöinnin kanssa yhdessä hyvissä ajoin, miten velvoitteet otetaan huomioon isännöintisopimuksessa.