Tiimiäly käyttöön taloyhtiössäkin: 5+1 vinkkiä tiimiälyn kehittämiseen

Kirjoittanut Tiina Komi 20.10.2020
Tiimiäly tuo koko taloyhtiön hallituksen potentiaalin käyttöön.

Tiimiälyn ansiosta koko taloyhtiön hallituksen potentiaali saadaan käyttöön. Tiimiäly helpottaa myös ristiriitojen ennakoimista ja ratkaisemista.

Tiimiäly syntyy yksilöistä. Tiimiälyn edellytyksenä on, että jokainen tiimin jäsen tuntee itsensä, tietää vahvuutensa ja tunnistaa heikkoutensa. Kuulostaa itsestään selvältä, mutta itsetuntemus on vaikeampaa kuin kuvittelemme.

Muutosvalmentaja Maaretta Tukiaisen mukaan etenkin johtajilla on taipumus kuvitella, että he tuntevat itsensä paremmin kuin oikeasti tuntevatkaan. Esimerkiksi oman haavoittuvuuden tunnistaminen ja paljastaminen voi olla vaikeaa.

Tukiainen on yksi viime vuonna ilmestyneen Tiimiäly-kirjan kirjoittajista. Hänen mukaansa itsetuntemusta voi kehittää esimerkiksi erilaisin testein. Itsetuntemus lisää erilaisuuden hyväksymistä ja helpottaa ristiriitojen ennakoimista ja ratkaisemista.

– Kun tuntee itsensä, ei kiihdy muiden sanomisista vaan osaa tarkastella omaa ja koko ryhmän toimintaa neutraalisti, aiempaa laajemmasta näkökulmasta. On hyvä tunnistaa, mistä omat selkäydinreaktiot yleensä käynnistyvät, jotta osaa ennaltaehkäistä ne, Tukiainen sanoo.

Rakentavaa yhteistyö on vaikea tehdä, jos ei tunnista, mikä muissa ärsyttää. Meitä saattavat ärsyttää muissa ihmisissä ne puolet, jotka olemme itsessämme torjuneet.

Omista arvoista kannattaa keskustella hallituksessakin

Taloyhtiön hallituksessa kannattaa keskustella itse kunkin arvoista. Yhdelle säästäväisyys ja taloudellisuus voi olla tärkeä arvo, toiselle taas luovuus.

Arvot nousevat esiin esimerkiksi keskustelukierroksella, jossa kaikki saavat sanoa, mikä kullekin on käsillä olevassa asiassa tai projektissa tärkeintä. Omien ja toisten arvojen tunnistaminen helpottaa vuorovaikutusta.

Tiimiäly kukoistaa turvallisessa ilmapiirissä, jossa ihmiset rohkenevat paljastaa itsensä. Tutkimusten mukaan yhteistyössä pärjäävät parhaiten ihmiset, jotka uskaltavat kysyä ”tyhmiä” kysymyksiä.

Psykologista turvallisuutta voi kehittää yhdessä

Turvallinen ilmapiiri ruokkii avointa ja suoraa vuorovaikutusta. Syntyy naurua, iloa ja huumoria. Hallitustyöskentely koetaan mukavana.

Tukiaisen mukaan hallitus voi kehittää psykologista turvallisuuttaan esimerkiksi kuunteluharjoituksella. Sen voi tehdä pareittain tai ryhmänä.

Oleellista on, että jokainen tiimin jäsen saa puhua esimerkiksi viisi minuuttia keskeytyksettä ja kertoa, miltä hänestä tuntuu juuri nyt tätä päätöstä tehtäessä tai esimerkiksi putkiremonttia suunniteltaessa.

– Olemme insinöörikansaa, joka ottaa asiat asioina. Unohdamme helposti, että asioihin liittyy valtavasti tunteita, kätkettyjä tarpeita ja sidoksia. Jos niitä ei tunnisteta, suunnitteluvaihe ja sen jälkeen varsinaiset päätökset voivat mennä pieleen, Tukiainen toteaa.

Vaihda mutta-sana ja-sanaan

Kuunteleminen on vaikea taito. Sitä kannattaa Tukiaisen mukaan harjoitella. Rakentavaan vuorovaikutukseen sisältyy empatia sekä eriävien mielipiteiden arvostaminen ja eteenpäin vieminen myönteisin keinoin.

Sen sijaan, että tyrmää toisen ajatuksen mutta-sanalla, siitä kannattaa luopua kokonaan ja korvata se ja-sanalla. Siis ei näin: ”Ehdotuksesi on kiinnostava mutta siihen ei ole aikaa”. Vaan näin: ”Ehdotuksesi on kiinnostava ja vaatii paljon aikaa. Saanko ehdottaa…”

Mutta-sanojen viljeleminen johtaa helposti kilpailuun siitä, kuka on oikeassa. Asiat eivät etene vaan jumiutuvat, Tukiainen toteaa.

Asukkaiden osallistaminen tuo uusia näkökulmia

Osallistava tiimityö on yksi johtamisen keskeisistä työkaluista.  Hallituksen kannattaa kysyä mielipiteitä myös asukkailta ja osakkailta etenkin silloin, kun hallituksessa on paljon saman ikäisiä ihmisiä. Osallistaminen tuo uusia näkökulmia.

Näkökulmia voi rikastuttaa myös tarkastelemalla samaa asiaa usean ihmisen silmin. Miltä asia näytättää puheenjohtajan silmin? Entä isännöitsijän, taloon muuttaneen uuden osakkaan, vuokralaisen ja taloyhtiössä asuvan perhepäivähoitajan näkökulmasta? Entä naapuruston, ympäristön tai yhteiskunnan?

Ehdotusten pohjalta voi tehdä pieniä pilotteja, testejä ja kyselyjä. Ongelmanratkaisusta tulee dynaamisempaa, kun epäonnistumisia tai virheitä ei tarvitse pelätä, Maaretta Tukiainen toteaa.

Näillä 5+1 vinkillä tiimiäly kehittyy:

  1. Tiimitaidot saadaan käyttöön, kun jokainen tuntee omat vahvuutensa, osaa tuoda ne esiin ja kunnioittaa muiden erilaisuutta.
  2. Tiimillä on yhteinen suunta. Kaikki tietävät, miksi, mitä ja miten asioita tehdään, jotta päästään maaliin. Yhdessä on sovittu, millä mittareilla onnistumista mitataan. 
  3. Salliva ilmapiiri mahdollistaa kokeilut, epäonnistumiset ja sen, että jokainen voi olla oma itsensä.
  4. Jokainen tiimin jäsen osaa johtaa itseään, tuo aloitteita ja tekee ehdotuksia.
  5. Vuorovaikutus on rikastavaa. Kaikki kuuntelevat toisiaan, valitsevat sanansa rakentavasti, eivätkä kumoa toistensa mielipiteitä mutta-sanalla.
  6. Yhdessä tekeminen on hauskaa.
Tiina Komi

Kirjoittaja: Tiina Komi

Ajattelen, että taloyhtiö on osakkaidensa ja asukkaidensa summa. Taloyhtiö kehittäminen on yhteistyötä. Siksi ei ole yhdentekevää, miten suunnitelmia ja päätöksiä tehdään. Haluan nostaa jutuissani esiin asioita, jotka parantavat vuorovaikutusta ja helpottavat taloyhtiön hoitoa.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Tiina Komi →

Artikkeli ilmestynyt Kotitalo-lehden numerossa 6/2020

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Taloyhtiön johtaminen Viestintä