”Hyvä johtaja on kiinnostunut erilaisista mielipiteistä”

Kirjoittanut Tiina Katriina Tikkanen 8.2.2024
Kuva: Vesa Laitinen

Johtajakin kaipaa kehuja, muistuttaa filosofian tohtori Kaisa Vuorinen. Hänen mottonsa on: "Huomaa hyvä, älä pihtaa arvostusta."

Olen asunut samassa taloyhtiössä 40 vuotta ja huomannut, että taloyhtiön hallitukseen hakeutuu usein ihmisiä, joilla on vahvat arvot. Joskus arvot ovat vastakkaisia. Silti kaikista asioista pitää voida keskustella rakentavasti. On erityisesti johtajan tehtävä olla kiinnostunut erilaisista mielipiteistä.

Hyvä johtaja kuuntelee kaikkia osapuolia, mutta innostaa ihmisiä menemään samaan suuntaan sekä lopulta vie maaliin päätöksiä, jotka palvelevat yhteistä etua. Oli kyse sitten yrityksestä tai taloyhtiöstä, johtajalla pitää olla visio, jota kohti mennään.

Johtajan on tärkeää osata pitää kiinni omista rajoistaan. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle se voi olla haastavaa, kun naapurit ovat tuttuja. Siksi hyvän johtajan on delegoitava. Kaikkea ei kannata tehdä itse. Delegointia voi toteuttaa sen mukaisesti, mitkä ovat johtajan omat vahvuudet ja heikkoudet. Tässä auttaa itsetuntemus.

Viestintä kuuluu hyvään johtajuuteen. Ihmisille pitää kertoa asiat rehellisesti ja selkeästi. Koko toiminnan pitää olla läpinäkyvää.

Johtajan tehtävänä on myös rohkaista ihmisiä ympärillään. Olisi hyvä saada ihmiset työskentelemään omien vahvuuksien kautta eikä keskittyä vain heikkouksien kehittämiseen. Johtajalla on mahdollisuus vaikuttaa yhteishenkeen ja kulttuuriin.

Lopulta johtajan asema on monesti yksinäinen. Johtajuuteen liittyy paljon työtä, joka ei näy päällepäin. Johtajalle voi kertoa palautetta, mutta häntä olisi hyvä muistaa kiittää välillä. Hyvistä johtajista kannattaa pitää kiinni, sillä he ovat kullanarvoisia.”

Kuka?

Kaisa Vuorinen, Positive Learning -yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja
Koulutukseltaan filosofian tohtori ja erityisopettaja
Aiemmin työskennellyt opettajana 20 vuotta
Toiminut luottamustehtävissä urheiluseura Espoon Akilleksen hallituksessa
Asuu Espoossa
Harrastaa hiihtämistä ja luonnossa liikkumista

Artikkeli ilmestynyt Kotitalo-lehden numerossa 6/2023

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Taloyhtiön johtaminen Viestintä