Sanakirja selittää taloyhtiön hoitamiseen ja johtamiseen liittyvät termit.

Sanakirja: Toiminnantarkastus

Toiminnantarkastuksen ideana on selvittää, että taloyhtiön talousasiat ja hallinto on hoidettu asianmukaisesti. Toiminnantarkastaja käy vuosittain läpi esimerkiksi kirjanpidon ja tilinpäätöksen, lukee toimintakertomuksen ja tarkastaa hallinnon muun muassa siltä kannalta, että taloyhtiössä noudatetaan yhdenvertaisuutta.

Yhtiökokous valitsee riippumattoman toiminnantarkastajan, jolla on riittävä osaaminen taloudellisista ja oikeudellisista asioista. Kaikissa taloyhtiöissä, joissa ei ole tilintarkastajaa pitää olla yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja. Laissa on kuitenkin tässäkin kohtaa kiinnostava mutka: Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, ettei toiminnantarkastajaa tarvita. Silti sellainen pitää valita aina, jos tilintarkastajaa ei ole ja sellaiset osakkeenomistajat vaativat sitä, joilla on yhtiökokouksessa 1/10 kaikista tai 1/3 kokouksessa edustetuista äänistä.