Sanakirja selittää taloyhtiön hoitamiseen ja johtamiseen liittyvät termit.

Sanakirja: Määräenemmistöpäätös

Määräenemmistöpäätös syntyy yhtiökokouksessa silloin, kun ehdotusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Asunto-osakeyhtiölakiin on kirjattu tilanteet, joissa määräenemmistöpäätös vaaditaan, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Määräenemmistöpäätös vaaditaan, kun päätetään suunnatusta osakeannista, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden hankkimisesta.

Määräenemmistöpäätöksentekoa ei voi lieventää mutta sitä voi tiukentaa yhtiöjärjestyksen päätöksellä.

Valtaosa yhtiökokouksen päätöksistä tehdään enemmistöpäätöksellä eli päätökseksi valitaan ehdotus, joka saa yli puolet annetuista äänistä – tai vaalissa valitaan eniten ääniä saanut henkilö.