Mitä saa tehdä ja mitä ei? Säännön mukaan -palstalla käsitellään taloyhtiöön liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

Milloin jalkakäytävän talvikunnossapito kuuluu taloyhtiön vastuulle?

Taloyhtiö vastaa siitä, että kiinteistön alueella liikkuminen on turvallista sekä asukkaille että ulkopuolisille. Lumenluonti samoin kuin esimerkiksi hiekoitus kiinteistön alueella kuuluvat taloyhtiön vastuulle. Talvikunnossapitoon liittyvät velvoitteet ulkoistetaan usein huoltoyhtiölle, mutta tällöinkin vastuu kiinteistön turvallisuudesta on viime kädessä taloyhtiöllä.

Katujen kunnossapito kuuluu kunnalle. Lain mukaan taloyhtiö vastaa kuitenkin tontin kohdalla olevan jalkakäytävän tai tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta, kuten liukkauden torjunnasta, ellei kunta ole ottanut sitä vastuulleen.

Tontinomistajan eli taloyhtiön velvollisuus on myös tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.

Lue lisää: Taloyhtiön pihan talvikunnossapitoa ei kannata laiminlyödä