Mitä saa tehdä ja mitä ei? Säännön mukaan -palstalla käsitellään taloyhtiöön liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

Saako kuka tahansa pyytää osakehuoneistorekisteristä tietoja?

Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä osakehuoneistorekisteristä saa pyydettäessä osakeluettelo- ja osakehuoneistotulosteita. Osakeluettelo on julkinen, ja siinä näkyy osakkaan nimi.

Laajempi versio, joka sisältää myös osakkaan syntymäajan ja osoitteen, voidaan luovuttaa vain osakkeen omistajalle. Osakeluettelon sisällöstä ja julkisuudesta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa.

Osakehuoneistotuloste yksittäisestä osakehuoneistosta sisältää tiedot huoneiston omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Tulosteessa on henkilötietoja, joten sen luovuttamiseen pitää olla hyväksytty käyttötarkoitus.

Jos osakkeen omistajalla on turvakielto tai henkilötietojen luovutuskielto, ei tällaisen henkilön tietoja merkitä tulosteeseen. Myöskään henkilötunnusta ei automaattisesti merkitä tulosteeseen.