Mitä saa tehdä ja mitä ei? Säännön mukaan -palstalla käsitellään taloyhtiöön liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

Millainen yhtiökokouskutsun pitää olla?

Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole muuta määrätty, yhtiökokouskutsu pitää lähettää aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Yhtiökokouskutsun pitää olla kirjallinen, ja se täytyy toimittaa jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka posti- tai sähköpostiosoite on tiedossa.

Kutsussa pitää kertoa kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista, ehdotuksen sisällöstä pitää kertoa kutsussa.

Toisinaan yhtiökokouksessa päätetään, että jonkun asian käsittely siirretään jatkokokoukseen. Tällöin erillistä kutsua ei tarvita, jos jatkokokous pidetään neljän viikon kuluessa.

Joskus yhtiöjärjestys määrää, että päätös tehdään kahdessa yhtiökokouksessa. Silloin kutsu jälkimmäiseen pitää lähettää vasta, kun ensimmäinen on pidetty. Samalla pitää kertoa ensimmäisen kokouksen päätöksestä.