Uudella toimintasuunnitelmalla halutaan vähentää sisäilman radonpitoisuutta

Kirjoittanut Päivi Maaniitty 2.2.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut kansallisen toimintasuunnitelman radonista aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi. Radon on hajuton radioaktiivinen kaasu, jota voi päästä sisäilmaan rakennuksen alla tai ympärillä olevasta maasta, rakennustuotteista tai porakaivon vedestä.

Ministeriön toimintasuunnitelmassa on asetettu tavoitteet ja keinot, joiden avulla radonista aiheutuvaa keuhkosyöpäriskiä voidaan Suomessa vähentää.

Suunnitelman pääpaino on sisäilman radonpitoisuuden vähentämisessä, sillä hengitysilman radon aiheuttaa suomalaisille eniten säteilyaltistusta. Radonpitoisuutta ei voi havaita muuten kuin mittaamalla.

Ministeriö suosittaa esimerkiksi, että asunto-osakeyhtiöt mittaisivat radonpitoisuuden kaikista alimman asuinkerroksen huoneistoista. Kerrostaloissa toisen tai ylempien kerrosten arvoja ei tarvitse mitata. Mahdollisen terveyshaitan selvittämisestä ja sen poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja.

Rakennusten sisäilman radonpitoisuudet ovat Suomessa maailman korkeimpia kallioperästä, rakentamistavasta ja ilmastosta johtuen. Radonpitoisuudet voivat olla viitearvoa suurempia millä tahansa alueella.

Aiheesta muualla:

Säteilyturvakeskuksen radon-sivut

Päivi Maaniitty

Kirjoittaja: Päivi Maaniitty

Taloyhtiö on monelle koti, mutta myös osa omaa taloutta ja paikka vaikuttaa. Kotitalon päätoimittajana innostun tiedon lisäämisestä päätöksenteon tueksi, avoimesta keskustelusta ja kiehtovista arjen tarinoista.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Päivi Maaniitty →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Sisäilma Turvallisuus