Tulipaloriskiä kannatta torjua taloyhtiössä yhdessä

26.11.2019

Taloyhtiössä kannattaa kiinnittää huomiota paloturvallisuuteen. Hyvä pelastussuunnitelma, toimivat palovaroittimet ja porraskäytävien käsisammuttimet auttavat alkuun. Asukkaat kannattaa ottaa mukaan turvallisuustalkoisiin.

Taloyhtiö voi ehkäistä tulipaloja huolellisuudella, asukkaita tiedottamalla ja kunnossapidolla. Hallitus voi aktivoida asukkaita monella tavoin tiedostamaan ja ehkäisemään kodin paloriskejä yhdessä isännöinnin kanssa.

Kysely tai katselmus ennen isoa remonttia

Taloyhtiö voi ehkäistä asuntopaloja ehkä tehokkaimmin asennuttamalla huoneistoihin sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet. Se kannattaa teettää esimerkiksi putkiremontin yhteydessä.

Asuntokatselmuksissa kannattaa tarkistaa, kuinka monessa asunnossa on toimiva palovaroitin.

Esimerkiksi putkiremonttia edeltävissä asuntokatselmuksissa kannattaa tarkistaa, kuinka monessa asunnossa on toimiva palovaroitin. Usein toimimattomia varoittimia on niin paljon, että jo se kannustaa hankkimaan sähkökäyttöiset hälyttimet. Yleensä joka kolmas varoitin on viallinen tai patterit ovat kuluneet loppuun.

Myös asukaskyselyllä voidaan selvittää paloturvallisuutta. Kysely kannattaa tehdä esimerkiksi pelastussuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Asukkaat voi ottaa mukaan myös turvallisuuskatselmukseen tai turvallisuuskävelyyn, jolla kiinteistöä käydään läpi kohta kohdalta.

Katselmuksessa asukkaat oppivat esimerkiksi alkusammutusvälineiden ja savunpoistoluukkujen sijainnin ja toiminnan. Myös veden ja sähkön pääsulut käydään läpi.

Palovaroittimen kunnossapito taloyhtiön vastuulle

Sähköverkkoon kytketyn palovaroittimen etu paristokäyttöiseen verrattuna on se, että siinä virransaanti on aina turvattu. Varoittimessa on akku sähkökatkosten varalta. Toimintavarmuutta parantaa myös se, että näiden varoittimien kunnossapito on taloyhtiön eikä asukkaiden vastuulla.

Lue lisää: Turvallisuus paranee, jos palovaroittimista vastaa taloyhtiö, ei asukas

Uusiin asuntoihin ja vapaa-ajan asuntoihin on pitänyt asentaa sähköverkkoon liitetyt palovaroittimet helmikuusta 2009 lähtien. Määräys ei koske sitä vanhempia asuinrakennuksia eikä niiden remontteja.

Tärkeintä asuntopalojen ehkäisyssä on saada asukkaat tietoiseksi kodin palovaaroista.

Muuhun remonttiin yhdistettynä asennuskustannukset laitteineen jäävät runsaaseen sataan euroon huoneistolta. Yleensä pitää maksaaa myös laitetoimittajalle huollosta.

Tärkeintä asuntopalojen ehkäisyssä on saada asukkaat tietoiseksi kodin palovaaroista. Taloyhtiön hallituksen velvollisuuskin on tiedottaa asukkaille asumiseen liittyvistä paloriskeistä.

Asukkaille voi myös näyttää yhtiökokouksessa videoita tai muuta materiaalia paloturvallisuudesta, kuten huoneistopalon kehittymisestä ja palon sammuttamisesta. Videoita ja materiaaleja saa ilmaiseksi netistä esimerkiksi Spekin sivuilta.

Lue myös: Liian moni taloyhtiö reputtaa paloturvallisuudessa murheellisin seurauksin – siksi pelastussuunnitelmaan pitää panostaa

Paloja syntyy eniten sähkölaitteista

Eniten asuntopaloja aiheuttavat kodin sähkölaitteet. Tupakointi on suurin syy kuolemaan johtaneissa kerrostalopaloissa.

Kaikki eivät osaa hävittää grillihiiliä tai tuhkaa tai säilyttää ja käsitellä nestekaasua oikein. Spekin mukaan kokonaisia rivitaloja on palanut siksi, että asukas on laittanut kuumat grillihiilet muoviämpärissä ulkovarastoon.

Tupakointi on suurin syy kuolemaan johtaneissa kerrostalopaloissa.

Sammutuspeitteen hankkiminen joka huoneistoon ja käsisammuttimen hankkiminen joka porrashuoneeseen ovat taloyhtiölle edullisia, mutta tehokkaita keinoja kantaa vastuuta asuntojen paloturvallisuudesta. Niiden käyttö voi kuitenkin edellyttää koulutusta. Useat palo- ja pelastusalan toimijat järjestävät alkusammutuskoulutusta myös taloyhtiöasukkaille.

Paloriskeistä tiedottamista voi tehostaa myös erilaisin tempauksin. Asukkaille voi esimerkiksi jakaa uudet paristot palovaroittimiin yleisenä hätänumeropäivänä (11.2.) tai palovaroitinpäivänä (1.12.). Yhtiökokous on myös hyvä paikka käsitellä paloturvallisuutta säännöllisesti.

Ainakin nämä hallituksen kannattaa tehdä:

 • Kertokaa kodin paloriskeistä pelastussuunnitelmaa päivitettäessä, asumisohjeissa ja yhtiökokouksessa.
 • Tehkää pelastussuunnitelman päivitettäessä asukaskysely asuntojen paloturvallisuudesta ja ottakaa asukkaat mukaan turvallisuuskatselmukselle.
 • Huolehtikaa, että ilmanvaihtokanavat ja keittiöiden hormit puhdistutetaan riittävän usein.
 • Asennuttakaa huoneistoihin ja porrashuoneisiin sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet.
 • Hankkikaa taloyhtiön laskuun sammutuspeitteet huoneistoihin ja käsisammuttimet porrashuoneisiin.
 • Jakakaa asukkaille vuosittain uudet paristot palovaroittimiin.
 • Järjestäkää asukkaille alkusammutuskoulutusta esimerkiksi pihatalkoiden yhteyteen.

Ehkäise tulipalo kotona:

 • Käsittele tulta varoen.
 • Polta kynttilää vain palamattomalla alustalla.
 • Älä jätä palavaa kynttilää vartioimatta.
 • Noudata sähkölaitteiden käyttöohjeita.
 • Korjauta vialliset laitteet ja johdot ammattilaisella.
 • Älä säilytä lieden, uunin, mikroaaltouunin tai television päällä mitään tavaraa.
 • Älä peitä kiuasta, patteria tai lämmitintä.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Paloturvallisuus